Studia diplomatica: Rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike

Autori

Mirjana Matijević Sokol
Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Iz Predgovora: "No, shvatila sam da diplomatička hrvatska ostavština „vapi“ za otkrivanjem i proučavanjem, da ostavlja dovoljno prostora za različita mišljenja, ali da ne trpi nikakve politikantske pristupe. Tako su nastajali moji uradci s raznolikim diplomatičkim temama koje sam sada odlučila okupiti u knjigu koja je – koliko je to moguće na ovoj razini istraženosti – sadržajno integrirana, a koja bi mogla poslužiti kao svojevrsni nacrt za buduću sintezu o hrvatskoj srednjovjekovnoj diplomatici.
Ova se knjiga sastoji od nekoliko cjelina. U uvodnom dijelu donosim neke glavne karakteristike hrvatske diplomatike kao znanstvene discipline utemeljene na raznovrsnom gradivu nastalom u hrvatskim povijesnim okolnostima gdje su se isprepletali različiti utjecaji. Jedan dio posvećen je nekolicini istaknutih pojedinaca koji su dali svoj obol proučavanju isprava. Neki su članci objavljeni u časopisima i zbornicima, a neki su održani kao izlaganja na skupovima. Sljedeću tematsku cjelinu čini nekoliko radova koji se odnose na javne vladarske isprave iz razdoblja hrvatskoga ranog srednjeg vijeka. Jedna skupina obuhvaća listine, svojevrsne rodne listove naših gradova i naselja. Nekoliko je radova posvećeno pitanjima i načinima tradicije dokumenata, a neki su o ustanovama koje su djelovale u srednjem vijeku i „proizvodile“ diplomatičko gradivo. Članci o fundacijskim ispravama gradova i naselja nastali su u prigodnim trenucima obilježavanja obljetnica tih gradova. Radovi nisu prepravljani osim što su izvršene neke male nadopune, ispravljene uočene pogreške i izbačena neka ponavljanja.
S obzirom na raznolikost i bogatstvo diplomatičkog gradiva nastalog u Hrvatskoj kroz srednji vijek, koje zbog toga nije još sasvim istraženo, odlučila sam ih objaviti na jednom mjestu da budu dostupniji zainteresiranima, bilo znanstvenicima bilo studentima."

Poglavlja

 • Predgovor
 • Uvod
 • HRVATSKA DIPLOMATIČKA BAŠTINA U DJELIMA ISTRAŽIVAČA
 • Pristup Nade Klaić diplomatičkoj građi i spisu Historia Salonitana maior
 • Marko Lauro Ruić kao sakupljač i obrađivač diplomatičke građe
 • Ivan Kukuljević Sakcinski i počeci sustavnog prikupljanja i izdavanja povijesnih vrela
 • Uloga Franje Račkoga u izdavanju povijesnih vrela
 • Tadija Smičiklas kao izdavač povijesne građe
 • Karlo Horvat i pomoćne povijesne znanosti
 • Notae epigraphicae, palaeographicae, chronologicae, historiographicae (…) u radovima Mihe Barade
 • HRVATSKE VLADARSKE ISPRAVE I NJIHOVA TRADICIJA
 • 1150. obljetnica darovnice kneza Trpimira
 • Kralj Zvonimir u diplomatičkim izvorima
 • Starohrvatski Solin u Kronici Tome Arhiđakona
 • Neki aspekti diplomatičke tradicije u zapisima splitske crkvene provenijencije
 • Samostanski memorijalni zapisi (libri traditionum) srednjega vijeka i uloga svećenika-pisara (pranotara)
 • KRALJEVSKE POVLASTICE, SAMOSTANSKE FUNDACIJSKE ISPRAVE I NAJSTARIJA POVIJESNA SVJEDOČANSTVA GRADOVA
 • Statuti gradskih komuna i povlastice slobodnih kraljevskih gradova s posebnim osvrtom na grad Koprivnicu
 • Povijesna svjedočanstva o Zaboku
 • Povlastica Andrije II . Varaždinu iz 1209. godine (povijesno-diplomatička analiza)
 • Najstarije povijesno svjedočanstvo o Ivancu (diplomatičko-povijesna analiza isprave od 22. lipnja 1396. godine)
 • Isprave su dokazi postojanja (o zbirci isprava iz Arhiva Muzeja Sv. Ivana Zeline)
 • Najstarija povijesna svjedočanstva o Zelini
 • Prvi spomen grada Slatine
 • Fundacijska isprava samostana Svete Marije u Crikvenici
 • SREDNJOVJEKOVNE INSTITUCIJE
 • Nostrum et regni nostri registrum. Srednjovjekovni arhiv Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva
 • Struktura i diplomatička analiza isprava Kninskog kaptola
 • Summary: Studia diplomatica. Croatian Diplomatics – Studies and Contributions
 • Korištene kratice
 • Izvori i literatura
 • Bibliografska bilješka o tekstovima objavljenim u ovoj knjizi
 • Kazalo osobnih i zemljopisnih imena
 • Popis slikovnih priloga

Preuzimanja

Podaci o preuzimanjima još nisu dostupni.

Biografija autora

Mirjana Matijević Sokol, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol (Split, 1952.) diplomirala je arheologiju i latinski jezik s rimskom književnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1976. te na istom fakultetu magistrirala 1985. pod mentorstvom prof. Nade Klaić, a doktorirala 1999. pod vodstvom akademika Tomislava Raukara povijesne znanosti s temama iz života i djela Tome Arhiđakona Splićanina (1200./1201.-1268.). Punih dvadeset godina (1977.-1997.) radila je kao stručnjak za srednjovjekovnu građu u Zavodu za povijesne znanosti Jugoslavenske (danas Hrvatske) akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, a znanstveni put nastavila je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je bila i predstojnica Katedre za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije. Nastavu na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju je osim na matičnom sveučilištu držala i na Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Dubrovniku i Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Njezina znanstvena djelatnost, od prvih objavljenih radova u drugoj polovini 1970-ih do danas, obuhvaća nekoliko tematskih područja: pomoćne povijesne znanosti (diplomatika, paleografija, epigrafija, egdotika, heraldika), Toma Arhiđakon i njegova Salonitanska povijest te hrvatska srednjovjekovna povijest u cjelini.

Korice Studia diplomatica: Rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike
Objavljeno
veljače 10, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-953-175-757-7
Publication date (01)
2020

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje
ISBN-13 (15)
978-953-175-557-3
Publication date of print counterpart (19)
2014
Physical Dimensions