Privacy Statement

Osobna imena i adrese elektroničke pošte upisani pri registaraciji i slanju prijava FF open press-u koristit će se isključivo za potrebe ove naklade, neće biti dostupni drugim stranama ili za druge svrhe.