Psihologija

10 Titles

All Books

Dozivljaj socijalne nepravde korice

Doživljaj socijalne nepravde: psihosocijalna perspektiva

Damir Ljubotina, Olja Družić Ljubotina
prosinca 29, 2022

Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders

Vlasta Erdeljac (ed), Martina Sekulić Sović (ed)
studenoga 5, 2020

Studentska stručna praksa: priručnik za mentore u radnim organizacijama

Željka Kamenov, Vesna Vlahović-Štetić
ožujka 28, 2023

Vodič za nastavnike mentore: Stručna studentska praksa u školama

Renata Geld, Josipa Alviž, Jasmina Nestić, Sanja Kišiček, Mirela Landsman Vinković, Dea Marić, Ante Kolak
siječnja 13, 2023