Povijest

23 Titles

All Books

Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi

Iskra Iveljić
veljače 15, 2019

Desničini susreti 2010.: zbornik radova

Drago Roksandić (ed), Ivana Cvijović Javorina (ed)
prosinca 22, 2020

Intelektualac danas: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.

Drago Roksandić (ed), Ivana Cvijović Javorina (ed)
studenoga 17, 2020

The Tito-Stalin Split 70 Years After

Tvrtko Jakovina (ed), Martin Previšić (ed)
kolovoza 27, 2020
Turkologu u čast!

Turkologu u čast! Zbornik radova povodom 70. rođendana Ekrema Čauševića

Tatjana Paić-Vukić (ed), Azra Abadžić Navaey (ed), Marta Andrić (ed), Barbara Kerovec (ed), Vjeran Kursar (ed)
srpnja 26, 2022

Vladan Desnica i Split 1920. - 1945.: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014.

Drago Roksandić (ed), Ivana Cvijović Javorina (ed)
studenoga 17, 2020

Zbornik Drage Roksandića

Damir Agičić (ed), Hrvoje Petrić (ed), Filip Šimetin Šegvić (ed)
prosinca 14, 2020

Čitanka za Grčku morfologiju 1

Irena Bratičević, Nina Čengić, Neven Jovanović, Vlado Rezar, Petra Matović, Ninoslav Zubović
studenoga 9, 2021