23 naslova

Sve knjige

Korice Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja
Tomislav Raukar
travnja 15, 2020
Korice Čitanka za Grčku morfologiju 1 Čitanka za Grčku morfologiju 1
Irena Bratičević, Nina Čengić, Neven Jovanović, Vlado Rezar, Petra Matović, Ninoslav Zubović
travnja 15, 2020
Korice Desničini susreti 2010.: zbornik radova Desničini susreti 2010.: zbornik radova
Drago Roksandić (ur), Ivana Cvijović Javorina (ur)
prosinca 22, 2020
Korice Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi
Iskra Iveljić
veljače 15, 2019
Korice Intelektualac danas: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013. Intelektualac danas: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.
Drago Roksandić (ur), Ivana Cvijović Javorina (ur)
studenoga 17, 2020
Korice The Tito-Stalin Split 70 Years After The Tito-Stalin Split 70 Years After
Tvrtko Jakovina (ur), Martin Previšić (ur)
kolovoza 27, 2020
Korice Vladan Desnica i Split 1920. - 1945.: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014. Vladan Desnica i Split 1920. - 1945.: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014.
Drago Roksandić (ur), Ivana Cvijović Javorina (ur)
studenoga 17, 2020
Korice Zbornik Drage Roksandića Zbornik Drage Roksandića
Damir Agičić (ur), Hrvoje Petrić (ur), Filip Šimetin Šegvić (ur)
prosinca 14, 2020
1-18 od 23