Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi

Authors

Iskra Iveljić
Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

The author presents her research on the noble Rauch de Nyék family history since 17th century  until the present day, with a focus on 19th century. The aim of the book is to fill at least a part of the void in the Croatian history–writing concerning the nobility, especially in the period after 1918. This book tries to reconstruct the history of an aristocratic family and integrate it into the vertical of Croatian tradition. Therefore, the author is not concentrated solely on political activity and economic basis of the said family, but presents the reader with various elements of their everyday life, from family life to visual presentation and symbols to their living spaces and death culture. A separate chapter is devoted to women. 

Chapters

 • Predgovor
 • I. Rodoslovlje kao sudbina. Studija o Rauchovima
 • 1. Uvod
 • 2. Rodoslovlje kao sudbina
 • 3. Ženska loza
 • 4. Pro rege et patria. Rauchovi u politici
 • 5. Gospodarska podloga
 • 6. Život na vlastelinstvu
 • 7. Kultura stanovanja
 • 8. Vizualna prezentacija
 • 9. Simboli časti
 • 10. Kultura smrti
 • 11. Zaključak
 • II. Izabrani dokumenti
 • 1. Imovinsko-pravni spisi
 • 2. Politički spisi
 • Izvori i literatura
 • Popis kratica
 • Summary
  Anatomy of an aristocratic family. Rauch de Nyék
 • Prilog: rodoslovlje
 • Kazalo imena
 • Popis ilustracija
 • Bilješka o autorici

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iskra Iveljić, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Iskra Iveljić rođena je 1959. u Frankfurtu na Majni. Maturirala je na Klasičnoj gimnaziji i diplomirala povijest i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovni je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se hrvatskom poviješću 19. stoljeća, poglavito građanskom i plmećkom elitom te svakodnevnim životom na prijelomu 19. i 20 stoljeća. Također se u nekoliko radova pozabavila stanjem u hrvatskoj historiografiji nakon pada Berlinskog zida te odnosom između povijesti i društva tijekom istog razdoblja. Napisala je dvije autorske knjige (Očevi i sinovi. Privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća, Zagreb, 2007.; Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećena apsolutizma do 1848. godine, Zagreb, 2010.) i pet uredničkih knjiga te objavila tridesetak radova na hrvatskom, francuskom i njemačkom jeziku. Bila je članom uredništva historijskih časopisa (Časopis za suvremenu povijest, Otium. Časopis za povijest svakodnevice) i održala referate na više međunarodnih konferencija u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Mađarskoj, SAD, Rumunjskoj, Sloveniji i Velikoj Britaniji. Sudjelovala je u nekoliko međunarodnih (Kroaten in Wien 1790-1918, prof. dr. Nevena Budaka i doc. dr. Haralda Heppnera, te na projektu Geschichte Südosteuropas als europäische Geschichte prof. dr. Holma Sundhaussena) i više hrvatskih znanstvenih projekata. Voditelj je projekta Sveučilišta u Zagrebu «Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kasnog 18. do sredine 20. stoljeća».

Downloads

Published

veljače 15, 2019

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-753-9

Publication date (01)

2019

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-531-3

Date of first publication (11)

2014

Physical Dimensions