Povijest umjetnosti

14 Titles

All Books

Intelektualac danas: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.

Drago Roksandić (ed), Ivana Cvijović Javorina (ed)
studenoga 17, 2020
Proceedings from the VIth International Congress of Art History Students

Proceedings from the VIth International Congress of Art History Students: Interdisciplinarity in Art History

Matea Bilogrivić (ed), Martina Bobinac (ed), Mara Korunić (ed), Filip Lovrić (ed), Lucija Sukalić (ed)
lipnja 2, 2022

Scripta in honorem Igor Fisković: zbornik povodom sedamdesetog rođendana

Miljenko Jurković (ed), Predrag Marković (ed)
travnja 9, 2020