Povijest umjetnosti

15 Titles

All Books

Intelektualac danas: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.

Drago Roksandić (ed), Ivana Cvijović Javorina (ed)
studenoga 17, 2020

Javne poruke romaničke skulpture

Ana Munk
listopada 26, 2023
Proceedings from the VIth International Congress of Art History Students

Proceedings from the VIth International Congress of Art History Students: Interdisciplinarity in Art History

Matea Bilogrivić (ed), Martina Bobinac (ed), Mara Korunić (ed), Filip Lovrić (ed), Lucija Sukalić (ed)
lipnja 2, 2022

Spomenici otoka Lopuda od antike do srednjeg vijeka

Ivana Tomas, Maja Zeman
travnja 7, 2020

Vladan Desnica i Split 1920. - 1945.: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014.

Drago Roksandić (ed), Ivana Cvijović Javorina (ed)
studenoga 17, 2020