Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti

Authors

Dino Milinović
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0003-4942-6937

Synopsis

Trebamo li prvu kršćansku umjetnost 3. i 4. stoljeća promatrati kao zasebnu i zatvorenu cjelinu, izvan korpusa antičke, odnosno, rimske umjetnosti? Smijemo li je izdvojiti iz njezina prirodnog i povijesnog okoliša i pretvoriti je u zasebno razdoblje ili zaseban stil? Ova knjiga nastoji pokazati da okolnosti nastanka kršćanske slike niti izdaleka nisu tako jednostavne kako bi se moglo činiti onima koji njezin početak vide u krugu izolirane i progonjene manjine i u proturječju s tradicionalnim repertoarom antičke umjetnosti. Umjesto toga, upoznat ćemo slojevit svijet bogate prošlosti i vizualnog iskustva, koji prolazi kroz izvanredno velike promjene. Za Edwarda Gibbona, to je „revolucija koja će ostati zauvijek zapamćena i čije posljedice i danas osjećaju svi narodi“. No, moramo biti oprezni prema interpretacija  ma koje to razdoblje opisuju kao vrijeme nazadovanja i propadanja, pretvarajući ga u paradigmu dekadencije, odnosno, „trijumf  barbarstva i kršćanstva“. Upravo će nam razvitak kršćanske umjetnosti pokazati kako je Rim kroz stoljeća tinjajućeg ili neposrednog sukoba, nerazumijevanja i međusobnog optuživanja između rimske države i kršćana, od „babilonske bludnice“ u Ivanovom Otkrivenju, u djelu sv. Jeronima postao „najsjajnija luč svijeta“ i predvorje Augustinove Božje države. U tom intervalu dogodila se transformacija antičkoga svijeta i rođena je kršćanska Europa.

Suizdavač tiskanog izdanja je Hrvatska sveučilišna naklada.

Chapters

 • UVODNA NAPOMENA
 • UVOD
 • Kasna antika:
  problemi deinicije jednog razdoblja
 • Bilješke
 • PRVI DIO
 • I. KRIZA I NJEZINI UZROCI
 • Ekonomija i društvo
 • Decentralizacija Carstva i uloga cara
 • II. NOVI POGLED NA SVIJET
 • Kriza tradicionalne religije
 • Nova religioznost
 • Trijumf kršćanstva
 • III. SVIJET SLIKE I SPEKTAKLA
 • Sudbina kultnoga kipa
 • Car u središtu svijeta
 • Venari, lavari, ludere, ridere
 • Smrt i sjećanje
 • Bilješke
 • DRUGI DIO
 • IV. JUDAISTIČKI KORIJENI KRŠĆANSKE UMJETNOSTI
 • V. POČECI KRŠĆANSKE UMJETNOSTI
 • Umjetnost u službi mrtvih
 • Slike-znakovi
 • Idealizacija proživljenog i obećanje raja
 • Starozavjetne teme:
  metoda tipologije
 • Novozavjetni repertoar:
  Kristova čuda
 • Prve dogmatske scene
 • Bilješke
 • TREĆI DIO
 • VI. KONSTANTIN I ZNAČENJE 313. GODINE
 • Nova retorika moći
 • Euzebije i teologija carske vlasti
 • Konstantin i kršćanska umjetnost
 • VII. RAZVOJ KRŠĆANSKE UMJETNOSTI U 4. STOLJEĆU
 • Lijepi stil
 • Sarkofag Junija Basa
 • Apostolska teologija i carska ikonografija
 • Prvi primjeri u monumentalnoj umjetnosti
 • Krist-Zakonodavac i Krist-Sudac
 • Kristijanizacija vremena
 • VIII. NOVA ET VETERA:
  NOVO I STARO
 • Konzularni diptisi i predmeti od bjelokosti
 • Ukrašeni pladnjevi i predmeti od srebra
 • Ideal aristokratske dokolice
 • Novo ruho mitova
 • Ljubitelj Muza
 • Bilješke
 • POPIS ILUSTRACIJA
 • BIBLIOGRAFIJA
 • KAZALO STARIH AUTORA
 • KAZALO IMENA I POJMOVA

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dino Milinović, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Dino Milinović je izvanredni profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija povijesti umjetnosti i arheologije, pohađao je poslijediplomski studij iz civilizacije kasne antike na sveučilištu Paris IV (Sorbonne), gdje je magistrirao na temu „Rođenje Krista u ranokršćanskoj umjetnosti“. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu „Bjelokosni plenarij iz Riznice zagrebačke katedrale“. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih studija i članaka.

Downloads

Published

travnja 15, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2020

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-467-5

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-953-169-364-6

Publication date of print counterpart (19)

2016