Lingvistika

16 Titles

All Books

Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders

Vlasta Erdeljac (ed), Martina Sekulić Sović (ed)
studenoga 5, 2020

UZRT 2016: empirical studies in applied linguistics

Stela Letica Krevelj (ed), Renata Geld (ed)
studenoga 6, 2020

UZRT 2018: Empirical studies in applied linguistics

Renata Geld (ed), Stela Letica Krevelj (ed)
listopada 30, 2020

Vizualna obilježja govorenoga jezika

Bogdanka Pavelin Lešić
veljače 14, 2019

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja

Nataša Pavlović, Mateusz-Milan Stanojević
prosinca 8, 2020

Čitanka za Grčku morfologiju 1

Irena Bratičević, Nina Čengić, Neven Jovanović, Vlado Rezar, Petra Matović, Ninoslav Zubović
studenoga 9, 2021

Životinje u frazeološkom ruhu

Ivana Vidović Bolt (ed)
rujna 20, 2021