Lingvistika

12 Titles

All Books

Vizualna obilježja govorenoga jezika

Bogdanka Pavelin Lešić
veljače 14, 2019

UZRT 2018: Empirical studies in applied linguistics

Renata Geld (ed), Stela Letica Krevelj (ed)
listopada 30, 2020

UZRT 2016: empirical studies in applied linguistics

Stela Letica Krevelj (ed), Renata Geld (ed)
studenoga 6, 2020

CROVALLEX: valencijski leksikon glagola hrvatskoga jezika

Nives Mikelić Preradović
svibnja 25, 2020

Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders

Vlasta Erdeljac (ed), Martina Sekulić Sović (ed)
studenoga 5, 2020

Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.

Dubravka Sesar (ed)
svibnja 5, 2020

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja

Nataša Pavlović, Mateusz-Milan Stanojević
prosinca 8, 2020

Čitanka za Grčku morfologiju 1

Irena Bratičević, Nina Čengić, Neven Jovanović, Vlado Rezar, Petra Matović, Ninoslav Zubović
travnja 15, 2020

Životinje u frazeološkom ruhu

Ivana Vidović Bolt (ed)
rujna 20, 2021