Remećenje uvriježenog i značaj značenja: kognitivna lingvistika u učenju i poučavanju

Authors

Renata Geld
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za anglistiku
https://orcid.org/0000-0001-8817-204X

Synopsis

Nastajanje ove knjige poklopilo se s lansiranjem ChatGPT-a i raspravama o tome što takav sustav umjetne inteligencije s otvorenim pristupom znači za čovjeka i društvo u cjelini. Što to znači za nastavnike i obrazovanje zacijelo je nemoguće sa sigurnošću predvidjeti, ali sasvim je jasno da se obrazovanje mora mijenjati. Autorica smatra da će uspješnost obrazovnih sustava, škola i nastavnika uvelike ovisiti o tome koliko će se usredotočiti na jedinstvenost čovjekova uma, dakle na sve ono što čovjeka čini čovjekom: emociju, svijest o sebi i drugim ljudima, kreativnost, učenje u neprestanoj interakciji s drugim ljudima i učenje kroz silnu dinamičnost i promjenjivost društvenog konteksta.
Remećenje uvriježenog koje je opisano u ovoj knjizi predstavlja miroljubivu disrupcija koja uključuje manje ili veće obrazovne zaokrete kojima je cilj osnaživanje učenikova iskustva s jedne strane te spoznajnih procesa s druge. Kada je u pitanju jezik, odnosno njegovo učenje i poučavanje, tada govorimo o neraskidivoj trijadi jezika, kognicije i iskustva. Iako se navedeno može činiti trivijalnim i/ili dobro poznatim, suvremeno obrazovanje uvelike zanemaruje iskustveno učenje, jednako kao što zanemaruje i učenikovo spoznavanje novoga i smislenu izgradnju znanja. Činjenice se učenicima nude „upakirane“ i gotove za uporabu, kao i liste pravila, organizirani sadržaji, gotova i isključiva rješenja. Autorica nudi drukčiji pristup učenju i poučavanju te skreće čitateljevu pažnju na značaj značenja, njegovu smislenu izgradnju te kognitivnu motivaciju u složenim jezičnim strukturama. Autorica daje pregled spoznajnih procesa koji su u stalnoj interakciji s jezikom, jezičnu motiviranost oprimjeruje kroz gramatiku koja se pogrešno smatra nezanimljivom listom struktura i pravila, a postavljanje pitanja ističe kao ključnu sastavnicu u izgradnji znanja.
Naposlijetku se autorica pita što je najveći obrazovni izazov. Najveći je izazov osmisliti nastavu koja će učenike odmaknuti od uvriježenog načina razmišljanja i djelovanja, ali ne nužno (i ne samo) koristeći prečice suvremene tehnologije. Tehnologija bi trebala stvoriti svojevrsni prostor proširene kognicije unutar kojega se ideje ostvaruju brže i preciznije, a učenik postaje kreativac koji je u stanju procijeniti korisnost informacije. Učenikovo odmicanje od uvriježenog načina razmišljanja moglo bi ubrzo postati presudno s obzirom na razvoj umjetne inteligencije i otvorenih sustava poput ChatGPT-a. Radi se o umjetnoj inteligenciji koja ne samo da daje precizne odgovore na činjenična pitanja i rješava matematičke zadatke, već smišlja kulinarske recepte, piše eseje i sažima znanstvene radove. Temeljno je pitanje kako iskoristiti dostupnost informacija i brzinu generiranja ideja koje nam nudi umjetna inteligencija. Upravo će odgovor na ovo pitanje odrediti smjer razvoja obrazovanja: kakva pitanja ćemo postavljati učenicima, kakve probleme će rješavati te koliko ćemo inzistirati na iskustvenom učenju koje uključuje interakciju sa svijetom koji ih okružuje i aktivira sva osjetila, individualno znanje o svijetu i svijest o svijetu.

Chapters

 • PREDGOVOR
 • 0. UVODNA RIJEČ
 • 1. NARUŠAVANJE UVRIJEŽENOG RAZMIŠLJANJA
 • 1.1 Važno je znati zašto
 • 1.2 Važno je znati kako
 • 2. KONCEPTUALNA STRUKTURA I SPOZNAJNI PROCESI
 • 2.1 Okviri znanja, iskustvo i jezične kategorije
 • 2.2 Metafora gledanja, pažnja i perspektiva
 • 2.3 Konstitucija ili geštalt
 • 3. KOGNITIVNA GRAMATIKA
 • 3.1 Kratka uvodna riječ
 • 3.2 Engleski (i hrvatski) prezent
 • 4. UDŽBENICI I (NE)IZGRADNJA ZNANJA
 • 4.1 U čemu griješe udžbenici
 • 4.1.1 Present Perfect i kognitivni kaos
 • 5. POSTAVLJANJE PITANJA I RAZVOJ STRATEGIJA
 • 5.1 Višemodalnost, predočavanje i konceptualna uloga engleskog člana ‘the’
 • 6. ISKUSTVENO UČENJE, DISRUPTIVNE IDEJE I PROŠIRENA KOGNICIJA
 • 6.1 Vizualna reprezentacija značenja, konceptualna integracija i disruptivna kreativnost
 • 7. ZAVRŠNA RIJEČ I JOŠ NEKOLIKO MISLI O KONCEPTUALNOJ INTEGRACIJI, PRIRODI KREATIVNOSTI I POUČAVANJU
 • LITERATURA

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Renata Geld, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za anglistiku

Izvanredna je profesorica na Odsjeku za anglistiku i voditeljica Centra za kognitivnu znanost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju je karijeru posvetila učenju, poučavanju i proučavanju jezika. Osobito ju zanima suodnos jezika, kognicije i čovjekova iskustva. Polja interesa su joj (primijenjena) kognitivna lingvistika i kognitivna znanost, odnosno: kognitivna gramatika, idiomatski jezik, izgradnja značenja i strategije izgradnje značenja u prvom i drugom jeziku, specifičnosti jezika slijepih, višemodalno konstruiranje značenja, konceptualna integracija i priroda kreativnosti, utjelovljena i proširena kognicija, te odnos čovjeka i tehnologije.

Downloads

Published

ožujka 27, 2024

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-153-1

Publication date (01)

2024