Radovi Odsjeka za filozofiju

6 Titles

Cilj edicije “Radovi Odsjeka za filozofiju” objavljivanje je doprinosa s tematskih okruglih stolova i konferencija u Odsjeku. Edicija je započeta prvim okruglim stolom "Aspekti praxisa" 2014. godine kojim je obilježena 50. obljetnica časopisa Praxis i Korčulanske ljetne škole.

Teme okruglih stolova nadovezuju se na bogatu tradiciju kritičkog mišljenja Odsjeka za filozofiju, otvarajući pritom prostor dijaloga i argumentirane rasprave ne samo između različi­tih filozofskih, nego također i drugih teorijskih pogleda i pozicija

Izdavanje zbornika omogućeno je financijskim sredstvima Odsjeka za filozofiju i ocijenjeno od vanjskih stručnjaka.

UREDNICI:
Borislav Mikulić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju
Mislav Žitko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

All Books

Psihoanaliza i njezine sudbine
knjiga #6

Psihoanaliza i njezine sudbine: Radovi šestog Okruglog stola Odsjeka za filozofiju

Borislav Mikulić (ed), Mislav Žitko (ed), Srđan Damnjanović (ed)
prosinca 6, 2021
Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije
knjiga #5

Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije: Radovi petog Okruglog stola Odsjeka za filozofiju

Borislav Mikulić (ed), Mislav Žitko (ed)
siječnja 11, 2022
Inačice materijalizma
knjiga #2

Inačice materijalizma: Radovi drugog Okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2016.

Borislav Mikulić (ed), Mislav Žitko (ed)
siječnja 18, 2022
knjiga #1

Aspekti praxisa: Refleksije uz 50. obljetnicu

Borislav Mikulić (ed), Mislav Žitko (ed)
veljače 23, 2022