Aspekti praxisa: Refleksije uz 50. obljetnicu

Authors

Borislav Mikulić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju
Mislav Žitko (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Synopsis

Zbornik sadrži priloge s istoimenog prvog okruglog stola nastavnika i studenata Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji je u povodu 50. obljetnice pokretanja i 40. godišnjice prisilne obustave časopisa Praxis (1964.–1974.), na inicijativu grupe nastavnika Odsjeka i uz sudjelovanje nekolicine nastavnika i studenata diplomskog i doktorskog studija filozofije, održan 13. prosinca 2014. godine u Vijećnici Filozofskog fakulteta.
Zastupljeni su prilozi koje su sudionici skupa priredili za znanstvenu publikaciju. Prilozi su višekratno prošireni i razrađeni u odnosu na usmena izlaganja, koreferate ili intervencije sudionika okruglog stola. Oni sadrže, kao i sâme usmene intervencije, međusobne referencije i elemente dijaloga u obliku eksplicitnih ili implicitnih, tek naznačenih ili šire razrađenih suglasnosti i bliskosti ili polemikâ. Argument se oblikuje s jedne strane kroz ocrtavanje idejno-historijskog ishodišta koncepta kritike krajem 50ih/početkom 60ih (BOGDANIĆ), s druge strane kroz ocrtavanje različitih dispozicija kritike, u rasponu od tipologizacije kritikâ praxisa koje su se javljale tokom cijele povijesti djelovanja i recepcije praksisovaca kao grupe ili pojedinaca, uključujući i tipologizaciju kritika u ovom svesku (VELJAK), kroz tematizaciju položaja moći praxisa u akademskom polju (JURAK), kroz rekonstruciju intelektualne i političke dekadencije dijelova grupe s političkom katastrofom bivše Jugoslavije krajem 80ih/početkom 90ih (MIKULIĆ), do identifikacije nekih deficitarnih tema u nasljeđu praxisa, poput feminizma (DEGAČ) ili znanosti (CEROVAC). Posljednja dva priloga sadrže monografske kritičke valorizacije dviju istaknutih pozicija unutar grupacije praxis, Gaje Petrovića (ŽITKO) i Milana Kangrge (RAUNIĆ). (iz uvoda Riječ o publikaciji)

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Borislav Mikulić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Redovni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje radi od 2001.
Područja istraživanja i predavanja: epistemologija, filozofska semiologija i historijska filozofija jezika, teorije diskursa i ideologije, filozofija psihoanalize, povijest zapadne filozofije te komparativna historija filozofskih ideja (evropska i indijska).
Objavljuje znanstvene radove u stručnim publikacijama i zbornicima radova te prijevode literature iz humanističkih znanosti s njemačkog, engleskog, francuskog i talijanskog. Od 1991. djelovao i kao publicist (Treći program Hrvatskog radija, Novi Danas, Nedjeljna Dalmacija, Arkzin, Slobodna Dalmacija, Forum.tm)

Mislav Žitko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Poslijedoktorand na Katedri za teoriju spoznaje pri Odsjeku za filozofiju. Područje znanstvenog istraživanja, spisateljstva i predavanja obuhvaća epistemologiju, posebno socijalnu epistemologiju, filozofiju i sociologiju znanosti te političku ekonomiju.

Downloads

Published

veljače 23, 2022

Categories

License

License

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-970-0

Publication date (01)

2015

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-580-1

Date of first publication (11)

2015