Kroatistika

34 Titles

All Books

CROVALLEX: valencijski leksikon glagola hrvatskoga jezika

Nives Mikelić Preradović
svibnja 25, 2020

Desničini susreti 2010.: zbornik radova

Drago Roksandić (ed), Ivana Cvijović Javorina (ed)
prosinca 22, 2020

Intelektualac danas: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.

Drago Roksandić (ed), Ivana Cvijović Javorina (ed)
studenoga 17, 2020

Kroz prostor i vrijeme: Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić

Anđela Frančić (ed), Boris Kuzmić (ed), Marija Malnar Jurišić (ed)
veljače 21, 2022
Suvremena hrvatska proza i tranzicija

Suvremena hrvatska proza i tranzicija

Boris Koroman
siječnja 28, 2022

Vladan Desnica i Split 1920. - 1945.: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014.

Drago Roksandić (ed), Ivana Cvijović Javorina (ed)
studenoga 17, 2020