Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća: Sv. 1, Danicza (1835) - Dragoljub (1867)

Authors

Vinko Brešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Knjiga sadrži uvodnu studiju o književnim časopisima i bibliografski opis 17 hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća, Danicza (1835)-Dragoljub (1867). Svaki časopis ima imensko kazalo suradnika. Ova je bibliografija rezultat istraživanja i rada na projektu Hrvatska književna periodika 19. stoljeća, br. 130704. Suradnice na bibliografiji bile su mr. sc. Marina Protrka i Suzana Coha.

Chapters

 • Kako čitati časopis?
 • Uvod u studij hrvatske književne periodike
 • Bibliografija
 • Napomene uz bibliografiju
 • 1. DANICZA HORVATZKA, SLAVONZKA Y DALMATINZKA (1835-1867)
 • 1. Kazalo autora
 • 2. KOLO (1842-1853)
 • 2. Kazalo autora
 • 3. ZORA DALMATINSKA (1844-1849)
 • 3. Kazalo autora
 • 4. ISKRA (1844-1846)
 • 4. Kazalo autora
 • 5. DUBROVNIK (1849-1852)
 • 5. Kazalo autora
 • 6. BOSANSKI PRIJATELJ (1850-1870)
 • 6. Kazalo autora
 • 7. NEVEN (1852-1858)
 • 7. Kazalo autora
 • 8. JADRANSKE VILE (1859)
 • 8. Kazalo autora
 • 9. LEPTIR (1859-1862)
 • 9. Kazalo autora
 • 10. NAŠE GORE LIST (1861-1866)
 • 10. Kazalo autora
 • 11. LADA (1862)
 • 11. Kazalo autora
 • 12. SLAVONAC (1863-1865)
 • 12. Kazalo autora
 • 13. ZVIEZDA (1863)
 • 13. Kazalo autora
 • 14. KNJIŽEVNIK (1864-1866)
 • 14. Kazalo autora
 • 15. BOSILJAK (1864-1868)
 • 15. Kazalo autora
 • 16. GLASONOŠA (V/1865)
 • 16. Kazalo autora
 • 17. DRAGOLJUB (1867-1868)
 • 17. Kazalo autora
 • Napomene uz prvi svezak

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vinko Brešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Vinko Brešić (1952), književni povjesničar, profesor novije hrvatske književnosti (1976. asistent, 1984. docent, 1992. izvanredni profesor, 1997. redoviti profesor, 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju), predavač na domaćim i nekim stranim sveučilištima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga i nekoliko stotina članaka, redaktor školskih, popularnih i kritičkih izdanja djela tridesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., urednik časopisa Zrcalo (1991-94) i Croatica (Nova Croatica, 2007. – 2012., Croatica, 2013.), nekoliko antologija i zbornika te voditelj istraživačko-nakladničkih projekata o književnim časopisima i autobiografiji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2007), Nagrade Julije Benešić (2009), Velikoga zlatnog dukata (2014) i Povelje Filozofskog fakulteta (2015).

Downloads

Published

travnja 23, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2006

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-10 (02)

953-175-269-9

Co-publisher's ISBN-13 (24)

953-175-250-8 (cjelina)

Date of first publication (11)

2006