About the Press

 

 FF Open Press  je platforma za objavljivanje digitalnih izdanja Filozofskog fakulteta u otvorenom pristupu. Filozofski fakultet objavljuje oko 30 naslova godišnje, većinom u okviru naklade FF-press, ali izdavački su aktivne i druge organizacijske jedinice (zavodi i odsjeci).

Kroz FF Open Press će se tekuća izdanja učiniti dostupnima u otvorenom pristupu, a postupno će se kao e-knjige objavljivati i starija izdanja, prethodno isključivo dostupna u tisku.

Što objavljuje FF Open Press?

U FF Open Press-u objavljuju se autorske knjige, uredničke knjige, zbornici radova sa skupova i udžbenici s područja društvenih i humanističkih znanosti.

Recenzijski postupak

Sva znanstvena izdanja Filozofskog fakulteta prolaze postupak nezavisne recenzije.
Za autorske knjige recenzente odabire Izdavački savjet FF pressa i odabrani područni urednici.
Za uredničke knjige, recenzente radova bira područni urednik u dogovoru s urednikom knjige i Izdavačkim savjetom.
Radovi u zbornicima sa skupova prolaze recenzijski postupak na način koji su predvidjeli područni urednici i organizatori konferencije, a u dogovoru s Izdavačkim savjetom.

Otvoreni pristup

Knjige u FF Open Press-u objavljuju se u otvorenom pristupu, pri čemu se korisnicima osigurava "slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje" u skladu s Hrvatskom deklaracijom o otvorenom pristupu.

Autorsko pravo i prava korištenja

Sve knjige u FF Open Press-u objavljuju se pod uvjetima Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 Međunarodne javne licence (CC-BY-NC-ND) koja dopušta korištenje, dijeljenje i umnažanje djela, ali samo u nekomercijalne svrhe i uz uvjet da se ispravno citira djelo i autora, te uputi na izvor. Licenca ne dopušta dijeljenje djela u prerađenom ili izmijenjenom obliku.

Svi autori mogu e-knjige objavljene u FF Open Press-u pohranjivati u repozitorijima, dijeliti putem društvenih mreža i distribuirati na druge načine kojima će osigurati njihovu veću vidljivost i odjek, pri čemu uvijek treba navoditi poveznicu na izvorno mjesto objave u FF open press-u, najbolje putem DOI oznake.

Nove autorske knjige

Za nove autorske knjige, autori s Fakultetom sklapaju ugovor kojim zasnivaju i prenose u korist Fakulteta isključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo korištenja, uz pravo daljnjeg zasnivanja prava iskorištavanja. Fakultet u dogovoru s autorom odlučuje hoće li knjiga biti objavljena isključivo kao e-knjiga u otvorenom pristupu, istodobno kao tiskana i e-knjiga u otvorenom pristupu, ili će e-izdanje biti dostupno tek nakon isteka određenog vremenskog razdoblja.

Knjige tiskane do 2019.

Za ranije tiskane knjige (do 2019.) koje se naknadno objavljuju kao e-knjige, autori zadržavaju isključivo vlasništvo nad autorskim pravima, ali daju svoju suglasnost da Fakultet objavi djelo u digitalnom obliku u otvorenom pristupu, pod uvjetima CC-BY-NC-ND licencije.

Uredničke knjige i zbornici radova sa skupova

U uredničkim knjigama i zbornicima radova, autori pojedinih radova/poglavlja ostaju isključivi vlasnici autorskih prava, ali prilikom slanja radova potpisuju izjavu kojom pristaju na objavu rada u otvorenom pristupu pod uvjetima CC-BY-NC-ND licencije.
(Izjava o digitalnoj objavi radaLicense for Publishing in Open Access)