Arheologija

19 Titles

All Books

Studia honoraria archaeologica: zbornik radova u prigodi 65. rodendana prof. dr. sc. Mirjane Sanader

Domagoj Tončinić (ed), Iva Kaić (ed), Vinka Matijević (ed), Mirna Vukov (ed)
rujna 13, 2022

Tilurium V. : arheološka istraživanja 2010. - 2018. godine

Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Zrinka Šimić-Kanaet, Zrinka Buljević, Sanja Ivčević; Ana Pavlović, Siniša Radović, Ines Buljubašić, Branko Mušič
rujna 13, 2022
HRRANA

Zbornik I. skupa hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA)

Mirjana Sanader (ed), Domagoj Tončinić (ed), Iva Kaić (ed), Vinka Matijević (ed)
rujna 13, 2022

Povratak u prošlost: bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj

Ina Miloglav (ed), Jacqueline Balen (ed), Dragana Rajković (ed)
srpnja 1, 2019

Recikliraj, ideje iz prošlosti

Ina Miloglav (ed), Andreja Kudelić (ed), Jacqueline Balen (ed)
svibnja 27, 2019