Uvod u teorijsku arheologiju - stvaraoci i pravci u 20. stoljeću

Authors

Rajna Šošić Klindžić
Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Knjiga donosi pregled pravaca u arheološkoj misli tijekom 20. stoljeća i ključnih autora unutar pojedinog pravca te raspravu o važnosti teorijskih koncepata u arheologiji.

Chapters

  • Uvod
  • 1. Definicije znanosti i teorije
  • 2. Percepcije prošlosti
  • 3. Kulturnopovijesna arheologija (Tradicionalna arheologija)
  • 4. Nova arheologija (Procesna arheologija)
  • 5. Postprocesna arheologija
  • 6. Položaj arheologije u 21. stoljeću
  • Literatura

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rajna Šošić Klindžić, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Rajna Šošić Klindžić rođena je 1978. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu  i Klasičnu gimnaziju. Studij arheologije i povijesti završila je 2003. godine na Filozofskom  fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je potom upisala poslijediplomski studij arheologije. Na Odsjeku Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi od 2004. godine, kao znanstveni novak - asistent, viši asistent te danas kao docent. U znanstvenom je zvanju višseg znanstvenog suradnika.

Pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivora Karavanića 2010. doktorirala je s temom "Proizvodnja cijepanih kamenih artefakata prvih poljodjelskih zajednica na prostoru istočne Hrvatske".

Bila je voditelj Erasmus intenzivnog programa "Digital technologies in cultural landscape research".
Kao predstavnik Hrvatske sudjeluje u COST action ARKWORK - Archaeological practices and knowledge work in the digital environment.

Boravila je na 2 stipendije u inozemstvu: stipendija Mađarske vlade 2006. u Magyar Nemzeti Múzeum u Budimpešti, te na stipendiji vlade SAD-a Junior Faculty Development Program 2007. na UC Berkeley.

Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju arheologije. Izvodi nastavu iz kolegija  Teorijska arheologija, Povijesni pregled razvoja arheologije, Uvod u litičku analizu, Arheološki praktikum, Arheološki praktikum: kvantitativna obrada podataka, Terenska nastava.

Downloads

Published

ožujka 2, 2019

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-759-1

Date of first publication (11)

2019

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISMN-13 (25)

978-953-175-532-0

Date of first publication (11)

2015

Physical Dimensions