Studia honoraria archaeologica: zbornik radova u prigodi 65. rodendana prof. dr. sc. Mirjane Sanader

Authors

Domagoj Tončinić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju
https://orcid.org/0000-0001-7786-071X
Iva Kaić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju
https://orcid.org/0000-0001-8958-0360
Vinka Matijević (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju
Mirna Vukov (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju

Synopsis

Profesorica Mirjana Sanader svojim znanstvenim nervom, organizacijskim talentom i marom, svojim ostvarenim uspjesima, svojim predanim istraživačkim, nastavnim i pedagoškim djelovanjem, neumornim poticanjima razvoja i napredovanja svojih mladih suradnika, svojim neumornim promicanjem hrvatske arheologije u inozemstvu, imala je presudan utjecaj ne samo na razvoj svoje Katedre i Odsjeka za arheologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta kao i Arheološkog zavoda Odsjeka za arheologiju, ne samo na istraživanje Tilurija, nego — slobodno se može reći — i da je bitno pridonijela razvoju i uzletu hrvatske arheologije u posljednjim trima desetljećima. Bivši studenti profesorice Sanader, diplomirani arheolozi, magistri i doktori znanosti, danas zauzimaju važne i odgovorne funkcije u nacionalnim (dijelom i internacionalnim) znanstvenim i kulturnim institucijama te nastavljaju njezinim putem slijedeći prepoznatljivu školu koju je ustanovila.
Međunarodni znanstveni zbornik radova povodom 65. rođendana prof. dr. sc. Mirjane Sanader sadrži 59 radova koje potpisuju 64 autora iz Hrvatske i inozemstva, a tiču se različitih arheoloških tema s naglaskom na antičkoj provincijalnoj arheologiji i povezanim znanstvenim disciplinama.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Domagoj Tončinić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju

Domagoj Tončinić rođen je 6.7.1972. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u Frankfurtu na Majni i u Zagrebu, a realnu gimnaziju u Beču. Na Sveučilištu u Beču upisao je klasičnu arheologiju i povijest te je potom studij arheologije i povijesti nastavio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2009. doktorirao je s temom Arhitektura rimskih legijskih logora. Od 2001. do danas zaposlen je na Filozofskom fakultetu. Održava nastavu iz antičke provincijalne arheologije na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. Kao mentor sudjeluje u Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije te je kao predavač uključen u kolegije Stanje istraživanja u povijesti umjetnosti, arheologiji, etnologiji i antropologiji na Poslijediplomskom doktorskom studiju predmoderne povijesti. Područje njegovog znanstvenog djelovanja je antička provincijalna arheologija s naglaskom na rimsku vojsku i njenu arheološku ostavštinu.

Iva Kaić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju

Iva Kaić rođena je 1980. god. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2005. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste se godine zaposlila u knjižnici Odsjeka za arheologiju na istome Fakultetu. Od 2008. do 2014. god. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (130-0000000-0825, voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač). Od 2009. god. sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije te terenske nastave pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. god. pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader s temom Rimski svijet u malome. Geme kao svjedočanstva svakodnevnog života. U 2018. god. izabrana je u nastavno-znanstveno zvanje docentice. Njen istraživački interes obuhvaća rimsku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju i rimsku gliptiku.

Vinka Matijević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju

Vinka Matijević (1986, Split, Hrvatska) 2010. godine obranila je diplomski rad pod naslovom Kasnoantičke svjetiljke s ranokršćanskim prikazima iz Arheološkog muzeja u Splitu i stekla titulu magistrice arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine zaposlena je kao znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. M. Sanader Rimski vojni logori u Hrvatskoj (130-0000000-0777) na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju. U lipnju 2016. god. doktorirala je s temom Tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom krajoliku srednje Dalmacije pod mentorstvom dr. sc. Mirjane Sanader, red. prof. Njen glavni istraživački interes usmjeren je na razdoblje kasne antike na istočnom Jadranu. Do sada je sudjelovala na nekoliko međunarodnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2010. god. sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije te kao član arheološke ekipe svake godine sudjeluje u terenskoj nastavi u sklopu arheološkog iskopavanja legijskog logora Tilurij na Gardunu.

Mirna Vukov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju

Mirna Cvetko (rođ. Vukov) rođena je 1990. god. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2014. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s radom pod naslovom Tegule s pečatom Pansiana iz Arheološkog muzeja u Splitu. Od 2015. do 2019. god. zaposlena je na radnom mjestu asistenta na projektu Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (voditeljica: prof. dr. sc. Mirjana Sanader, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ-IP-2013-11-6505), a od 2019. god. na radnom mjestu poslijedoktoranda na projektu Understanding Roman Borders: the Case of the Eastern Adriatic (voditelj: izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ-IP-2018-01-4934). U srpnju 2018. god. doktorirala je s temom Između tradicije i modifikacije. Rimski zavjetni žrtvenici kao pokazatelji razvoja gospodarstva i društva u provincijama pod mentorstvom dr. sc. Mirjane Sanader, red. prof.

Downloads

Published

rujna 13, 2022

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-379-034-3

Publication date (01)

2022

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-809-3

Publication date (01)

2021

Physical Dimensions