Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća: Sv. 3, Književna zabava (1869) - Iskra (1891)

Authors

Vinko Brešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

U trećem svesku, držeći se kronologije, obrađeno je još 16 časopisa: od "Književne zabave hrvatsko-srbske" (1869.) do obnovljene zadarske "Iskre" (1891.). Uz časopise se nalaze imenska kazala suradnika. Ova je bibliografija rezultat istraživanja i rada na projektu Hrvatska književna periodika 19. stoljeća, br. 130704. Suradnice na bibliografiji bile su mr. sc. Marina Protrka i Suzana Coha.

Chapters

 • Bibliografija
 • Napomene uz bibliografiju
 • 19. KNJIŽEVNA ZABAVA HRVATSKO-SRBSKA (1869-1870)
 • 19. Kazalo autora
 • 20. HRVATSKI SOKOL (1870)
 • 20. Kazalo autora
 • 21. BUNJEVAČKA I ŠOKAČKA VILA ([1871]-1876)
 • 21. Kazalo autora
 • 22. HRVATSKA LIPA (1875)
 • 22. Kazalo autora
 • 23. SLOVINAC (1878-1884)
 • 23. Kazalo autora
 • 24. HRVATSKA (1880-1881)
 • 25. ZVIEZDA (1881)
 • 25. Kazalo autora
 • 26. HRVATSKA VILA (1882-1884)
 • 26. Kazalo autora
 • 27. KNJIŽEVNA SMOTRA (1883-1894)
 • 27. Kazalo autora
 • 28. NADA (1883)
 • 28. Kazalo autora
 • 29. HRVATSKA (1884-1898) / HRVATSKA KRUNA (1890-1893)
 • 29. Kazalo autora
 • 30. ZORA (1884-1889)
 • 30. Kazalo autora
 • 31. ISKRA (1884-1887)
 • 31. Kazalo autora
 • 32. VUK (1885)
 • 32. Kazalo autora
 • 33. HRVATSKA OMLADINA (1885-1886)
 • 33. Kazalo autora
 • 34. BALKAN (1886-1887)
 • 34. Kazalo autora
 • 35. ISKRA (1891-1894)
 • 35. Kazalo autora
 • Napomene uz treći svezak

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vinko Brešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Vinko Brešić (1952), književni povjesničar, profesor novije hrvatske književnosti (1976. asistent, 1984. docent, 1992. izvanredni profesor, 1997. redoviti profesor, 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju), predavač na domaćim i nekim stranim sveučilištima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga i nekoliko stotina članaka, redaktor školskih, popularnih i kritičkih izdanja djela tridesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., urednik časopisa Zrcalo (1991-94) i Croatica (Nova Croatica, 2007. – 2012., Croatica, 2013.), nekoliko antologija i zbornika te voditelj istraživačko-nakladničkih projekata o književnim časopisima i autobiografiji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2007), Nagrade Julije Benešić (2009), Velikoga zlatnog dukata (2014) i Povelje Filozofskog fakulteta (2015).

Downloads

Published

travnja 24, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2006

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-10 (02)

953-175-271-0

Co-publisher's ISBN-13 (24)

953-175-250-8 (cjelina)

Date of first publication (11)

2006