Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća: Dopunski svezak, Kazala

Authors

Vinko Brešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Bibliografija svakoga časopisa u prethodna četiri sveska završava abecednim popisom autora priloga, odnosno njihovih suradnika. U ovome svesku ta su imena objedinjena u kazalu koje se ovdje naziva Skupno kazalo autora. U drugome kazalu, Kazalo osobnih imena u naslovima priloga, abecedno su popisana osobna imena i njihove inačice koje se pojavljuju u sklopu naslova i podnaslova svih priloga obrađenih časopisa. Ovim kazalom obuhvaćena su i imena prevodilaca. Pri tome valja naglasiti da ova bibliografija ne rješava pojedine šifre i pseudonime, već ih ostavlja u izvornome obliku čak i onda kad se zna o kome se radi. U ovome svesku donosi se u nas još uvijek najopširniji popis pseudonima i šifri kojega je prije šezdeset godina sastavio bibliotekar zagrebačke sveučilišne biblioteke Marcel Vidačić (1885-1948). Suradnice na ovom svesku bile su Suzana Coha, mr. sc. Marina Protrka Štimec, mr. sc. Mira Bačić i studentice kroatistike Livijana Bilić, Antonia Krajina, Ivana Matić, Karla Pudar i Ana Šarčević. Ova je bibliografija rezultat istraživanja i rada na projektu Hrvatska književna periodika 19. stoljeća, br. 130704.

Chapters

 • Kazalo časopisa prve knjige
 • Skupno kazalo autora prve knjige
 • Kazalo osobnih imena u naslovima priloga prve knjige
 • Pseudonimi, šifre i znakovi pisaca iz hrvatske književnosti
  (autor dr. Marcel Vidačić)
 • Napomene uz dopunski svezak
 • Errata corrige!
 • Statistika hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća
 • Iz recenzija
 • O projektu

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vinko Brešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Vinko Brešić (1952), književni povjesničar, profesor novije hrvatske književnosti (1976. asistent, 1984. docent, 1992. izvanredni profesor, 1997. redoviti profesor, 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju), predavač na domaćim i nekim stranim sveučilištima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga i nekoliko stotina članaka, redaktor školskih, popularnih i kritičkih izdanja djela tridesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., urednik časopisa Zrcalo (1991-94) i Croatica (Nova Croatica, 2007. – 2012., Croatica, 2013.), nekoliko antologija i zbornika te voditelj istraživačko-nakladničkih projekata o književnim časopisima i autobiografiji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2007), Nagrade Julije Benešić (2009), Velikoga zlatnog dukata (2014) i Povelje Filozofskog fakulteta (2015).

Downloads

Published

travnja 27, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2007

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-282-4

Date of first publication (11)

2007