Obratna mehanika: teorija i praksa hrvatskog haikua

Authors

Lovro Škopljanac
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0001-9996-6283

Synopsis

Na hrvatskome jeziku do sada nije objavljena znanstvena monografija koja bi se bavila hrvatskim haikuom kao književnim oblikom, pa ova knjiga nastoji popuniti tu prazninu koja postoji s obzirom da je sama vrsta vrlo popularna i prisutna u suvremenoj književnoj produkciji na hrvatskome jeziku, ali teorija još nije adekvatno popratila praksu. O popularnosti hrvatskoga haikua svjedoče ne samo mnoge pjesme, objavljene pojedinačno i u zbirkama, nego i njihovi prikazi te antologije, kao i nekoliko knjiga koje se posredno bave materijom hrvatskoga haikua, iako niti jedna do sada to nije učinila iz pozicije komparativne književnosti kao humanističke discipline, što se ovdje nastoji ispraviti. Ova knjiga stoga dijelom nastoji ispraviti i popuniti neke propuste i lakune koji su se pojavili u hrvatskome poznavanju haikua, kao što su važnost usjeka, tekstualne veze s taoizmom i japanskim dvorskim pjesništvom, te općenito njegova kontekstualizacija, dakle razmatranje kako se (hrvatski) haiku odnosi prema drugim književnim tekstovima.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Lovro Škopljanac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Docent dr. sc. Lovro Škopljanac rođen je u Zagrebu 1984. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine diplomirao je komparativnu književnost i anglistiku, a 2008. japanologiju i konferencijsko prevođenje. Od 2009. godine zaposlen je na Odsjeku za komparativnu književnost istoga fakulteta, gdje je i doktorirao 2013. godine disertacijom pod naslovom Analiza prisjećanja na književna djela u empirijskih čitatelja. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2012. godinu u kategoriji znanstvenih novaka (područje humanističkih znanosti) i Fulbrightove postdoktorske stipendije u 2016. godini, a od 2021. godine voditelj je Uspostavnoga istraživačkog projekta HRZZ-a Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici. Znanstveni mu se interesi kreću oko četiri osi: poredbeno proučavanje književnosti, suvremeni književni subjekti (čitatelji), kognitivno proučavanje književnosti, računalno proučavanje književnosti. Objavio je više od trideset znanstvenih i stručnih radova iz područja proučavanja književnosti, a ovo mu je – uz Književnost kao prisjećanje – druga objavljena knjiga.

Downloads

Published

studenoga 30, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-085-5

Publication date (01)

2023