Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća: Sv. 2, Vienac (1869-1903)

Autori

Vinko Brešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Cijeli drugi svezak bibliografije posvećen je "Viencu" (1869-1903). Istaknuta je rubrika Listak, a na kraju se nalazi imensko kazalo suradnika. Ova je bibliografija rezultat istraživanja i rada na projektu Hrvatska književna periodika 19. stoljeća, br. 130704. Suradnice na bibliografiji bile su mr. sc. Marina Protrka i Suzana Coha.

Poglavlja

Preuzimanja

Podaci o preuzimanjima još nisu dostupni.

Biografija autora

Vinko Brešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Vinko Brešić (1952), književni povjesničar, profesor novije hrvatske književnosti (1976. asistent, 1984. docent, 1992. izvanredni profesor, 1997. redoviti profesor, 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju), predavač na domaćim i nekim stranim sveučilištima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga i nekoliko stotina članaka, redaktor školskih, popularnih i kritičkih izdanja djela tridesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., urednik časopisa Zrcalo (1991-94) i Croatica (Nova Croatica, 2007. – 2012., Croatica, 2013.), nekoliko antologija i zbornika te voditelj istraživačko-nakladničkih projekata o književnim časopisima i autobiografiji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2007), Nagrade Julije Benešić (2009), Velikoga zlatnog dukata (2014) i Povelje Filozofskog fakulteta (2015).

Korice Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća: Sv. 2, Vienac (1869-1903)
Objavljeno
travnja 24, 2020
Kategorije

Details about the available publication format: PDF

PDF
Publication date (01)
2020
Publication date of print counterpart (19)
2006

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje
ISBN-10 (02)
953-175-270-2
Co-publisher's ISBN-13 (24)
953-175-250-8 (cjelina)
Date of first publication (11)
2006