Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća: Sv. 2, Vienac (1869-1903)

Authors

Vinko Brešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Cijeli drugi svezak bibliografije posvećen je "Viencu" (1869-1903). Istaknuta je rubrika Listak, a na kraju se nalazi imensko kazalo suradnika. Ova je bibliografija rezultat istraživanja i rada na projektu Hrvatska književna periodika 19. stoljeća, br. 130704. Suradnice na bibliografiji bile su mr. sc. Marina Protrka i Suzana Coha.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vinko Brešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Vinko Brešić (1952), književni povjesničar, profesor novije hrvatske književnosti (1976. asistent, 1984. docent, 1992. izvanredni profesor, 1997. redoviti profesor, 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju), predavač na domaćim i nekim stranim sveučilištima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga i nekoliko stotina članaka, redaktor školskih, popularnih i kritičkih izdanja djela tridesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., urednik časopisa Zrcalo (1991-94) i Croatica (Nova Croatica, 2007. – 2012., Croatica, 2013.), nekoliko antologija i zbornika te voditelj istraživačko-nakladničkih projekata o književnim časopisima i autobiografiji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2007), Nagrade Julije Benešić (2009), Velikoga zlatnog dukata (2014) i Povelje Filozofskog fakulteta (2015).

Downloads

Published

travnja 24, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2006

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-10 (02)

953-175-270-2

Co-publisher's ISBN-13 (24)

953-175-250-8 (cjelina)

Date of first publication (11)

2006