Libar od intrade, prošnje, magazina i fiti mostira sv. Frančiska prid Rabom (1753. – 1820.)

Authors

Ivan Botica
Staroslavenski institut, Zagreb
Tomislav Galović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest
Sendi Kero

Synopsis

Knjiga Libar od intrade, prošnje, magazina i fiti mostira sv. Frančiska prid Rabom (1753. – 1820.) predstavlja obradu i objavu izvornoga arhivskog gradiva koje se u Zbirci glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije pod signaturom 88 čuva u Arhivu Zadarske nadbiskupije u Zadru. Treća je to knjiga serije povijesnih izvora koji se objavljuju u nizu Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia / Glagoljski spomenici Trećega samostanskog reda sv. Franje u Hrvatskoj.

Taj je glagoljski kodeks pripadao franjevcima trećoredcima glagoljašima s otoka Raba i njihovu samostanu sv. Frane na Komrčaru izvan zidina grada Raba, a ispisan je gotovo u cijelosti kurzivnom glagoljicom kakvom su pisali franjevci trećoredci glagoljaši.

Nalazio se u ostavštini don Ivana Gurata (1804. – 1874.). Taj se zadarski svećenik sa stalnom adresom od 1843. u Rabu bavio prikupljanjem i prepisivanjem različitih povijesnih dokumenta, kodeksa i tiskanih knjiga, a svoju je ostavštinu oporučno ostavio Stolnomu kaptolu sv. Stošije u Zadru. Tako je rapski glagoljski kodeks dospio u Zadar. Javnosti je bio nepoznat sve do 2017., kada ga je u Arhivu Zadarske nadbiskupije otkrio dr. sc. don Zdenko Dundović. Objavu pronađenoga rukopisa potaknuo je blagopokojni dr. sc. mons. Pavao Kero (1940. – 2018.), pa je tomu zaslužnomu istraživaču i promicatelju glagoljaške baštine i posvećena ova knjiga.

Rukopis Libar od intrade, prošnje, magazina i fiti franjevačkoga trećoredskog samostana sv. Franje na Komrčaru kraj Raba sadrži evidenciju samostanskih prihoda, rashoda, prošnje i poslovanja. Najvažnija je knjiga toga samostana. Jedinstveno je svjedočanstvo o glagoljici na Rabu. Repozitorij je podataka za povijest gospodarskih i društvenih odnosa na Kvarneru i Dalmaciji.

Chapters

 • Predgovor
 • Uvod
 • O samostanu i crkvi
 • O rukopisu
 • O preslovljavanju
 • Redaktorski znakovi
 • Libar od intrade, prošnje, magazina i fiti mostira sv. Frančiska prid Rabom (1753. – 1820.). Transliteracija
 • Libar od intrade, prošnje, magazina i fiti mostira sv. Frančiska prid Rabom (1753. – 1820.). Faksimil
 • Manje poznate riječi
 • Sažetak
 • Summary
 • Izvori i literatura
 • Popis slikovnih priloga
 • Kazala
  Kazalo osobnih imena, Kazalo zemljopisnih imena, Predmetno kazalo

Downloads

Download data is not yet available.
Naslovnica knjige

Downloads

Published

rujna 29, 2021