CROVALLEX: valencijski leksikon glagola hrvatskoga jezika

Authors

Nives Mikelić Preradović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0001-9087-0074

Synopsis

Eksperimentima na CROVALLEX leksikonu opisanima u knjizi otvorena su neka nova područja istraživanja i mogućnost konstrukcije valencijskih leksikona koji prelaze međujezične barijere i olakšavaju računalnu obradu jezika koji ne posjeduju dovoljan broj računalno podržanih jezičnih resursa. Prva inačica CROVALLEX leksikona sadrži 1739 glagola s 5118 valencijskih okvira (što je u prosjeku 3 valencijska okvira po glagolu) te 180 sintaktičko-semantičkih klasa (točnije, 72 klase s još dvije razine potpodjele). Pri njegovom stvaranju vodilo se računa o čitljivosti i dostupnosti, lakoj orijentaciji i razumljivosti. Druga inačica CROVALLEX-a sadrži 6129 glagolskih lema grupiranih u sinskupove na čijem se sustavnom opisu i dalje radi. Osnovni ciljevi izrade ovog leksikona su svakako unapređivanje opće jezične kulture te upotrebnog općejezičnog standarda hrvatskoga jezika kroz intuitivni pristup širokom rasponu informacija rječničkog tipa. Sam leksikon CROVALLEX (2008) dostupan je na poveznici http://theta.ffzg.hr/crovallex/

Chapters

 • Sadržaj
 • Proslov
 • Motivacija i pristup izradi valencijskoga leksikona glagola hrvatskoga jezika
 • Klasifikacija glagola hrvatskoga jezika na temelju njihovih sintaktičko-semantičkih obilježja
 • Dubinski padeži u ulozi dopuna i dodataka u CROVALLEX-u
 • Izrada i struktura CROVALLEX-a
 • Nova verzija CROVALLEX-a
  pristupi nadogradnji valencijskoga leksikona glagola hrvatskoga jezika
 • Zaključne misli
 • Literatura

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nives Mikelić Preradović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nives Mikelić Preradović rođena je u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2001. g. studijske grupe Informatologija (smjer Opća informatologija) i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine prima i Rektorovu nagradu za studentski rad pod naslovom Dictionarium Fausta Vrančića u XVI. i XXI. stoljeću – pogled iznutra izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa. Magistrirala je 2003. g. s temom Metode i pravila oblikovanja multimedijske poruke i njen utjecaj na zapamćivanje i razumijevanje sadržaja. U akad. god. 2003./2004. završila je MPhil istraživački poslijediplomski studij iz područja računalne obrade govora, jezika i internet tehnologije (MPhil in Computer Speech, Text and Internet Technology) na Sveučilištu u Cambridgeu (University of Cambridge, UK). Doktorski studij završila je 2008. g. obranom disertacije na temu Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik. Godine 2010. izabrana je u zvanje docentice, godine 2013. u zvanje izvanredne profesorice, a godine 2019. u zvanje redovite profesorice na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Nositeljica je i izvodi nastavu na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju istoga odsjeka.

Downloads

Published

svibnja 25, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2019

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-610-5

Date of first publication (11)

2019