Praksa i teorija književnih časopisa

Authors

Vinko Brešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

U knjizi je 27 autorovih probranih članaka koji govore o tradiciji hrvatskih književnih časopisa, o njihovoj praksi i teorijama koje su ih pratile. Budući da je unutar tradicije ovoga tiskanog medija od 19. stoljeća pa sve
do nedavna nastajala i oblikovala se i tradicija moderne nacionalne književnosti, knjiga na monografskoj razini daje medijsku sliku te iste književnosti i ključ razumijevanja njezinih modernih žanrova, diskursa i profesija. Objavljivanjem ove knjige formalno je zaključen znanstveno-istraživački projekt o hrvatskim književnim časopisima koji je autor vodio od 1997.

Chapters

 • PREDGOVOR
 • UMJESTO UVODA
 • Isus čita časopise ili Šopova medijska slika svijeta
 • I. PRAKSA
 • Kolo i njegov reprint (1842. - 1853. / 1993.)
 • Neven (1852.-1858.)
 • Bosanski prijatelj (1850.-1851.; 1861.; 1870.)
 • Vienac i njegovih šest inačica
 • Časopisi Društva hrvatskih književnika
 • Matošev nesuđeni Kokot
 • Časopisi Antuna Branka Šimića
 • Ivo Andrić i Književni jug (1918.-1919.)
 • Krležini časopisi
 • Barčevi časopisi
 • Marinkovićevi Dani i ljudi (1935.-1936.)
 • Urednički epizodist Joža Horvat
 • Svi Pavletićevi časopisi
 • Časopisi Krste Špoljara
 • Emigrantska Hrvatska revija (1951.-1990.)
 • Kaj u raljama tradicije
 • II. TEORIJA
 • Hergešićev doprinos hrvatskome časopisoslovlju
 • Kako je Miroslav Vaupotić čitao hrvatske časopise?
 • Status časopisa u Šicelovoj povijesti
 • Frangešovo čitanje časopisa
 • Milivoj Solar i časopisna scena ranih osamdesetih
 • Što je Razlog Krugovima?
 • Naraštajnost i časopisnost
 • Je li e-časopis časopis?
 • Kako definirati časopis?
 • UMJESTO ZAKLJUČKA
 • Vrlo kratka povijest hrvatskih časopisa
 • A very brief history of the Croatian magazines
 • LITERATURA
 • KAZALO IMENA
 • KAZALO PERIODIKE
 • BILJEŠKA O AUTORU I KNJIZI

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vinko Brešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Vinko Brešić (1952), književni povjesničar, profesor novije hrvatske književnosti (1976. asistent, 1984. docent, 1992. izvanredni profesor, 1997. redoviti profesor, 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju), predavač na domaćim i nekim stranim sveučilištima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga i nekoliko stotina članaka, redaktor školskih, popularnih i kritičkih izdanja djela tridesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., urednik časopisa Zrcalo (1991-94) i Croatica (Nova Croatica, 2007. – 2012., Croatica, 2013.), nekoliko antologija i zbornika te voditelj istraživačko-nakladničkih projekata o književnim časopisima i autobiografiji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2007), Nagrade Julije Benešić (2009), Velikoga zlatnog dukata (2014) i Povelje Filozofskog fakulteta (2015).

Downloads

Published

svibnja 8, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2014

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-953-175-511-5

Date of first publication (11)

2014