Pragmatični svijet osjetilnosti: (poljsko-hrvatska komparativna studija)

Authors

Neda Pintarić
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Knjiga je nastala kao mozaik članaka sa sudjelovanja na raznim hrvatskim i poljskim konferencijama na kojima sam izlagala odabrane pragmalingvističke teme.

Budući da osjetilni pragmemi tvore jednu zatvorenu cjelinu, odlučila sam se prikupiti svoje za ovu svrhu ponešto izmijenjene i dopunjene članke kako bi oni pomogli osvješćivanju jezičnoga izražavanja osjeta. Tomu problemu pristupila sam komparativno jer usporedbom poljskoga i hrvatskog jezičnog iskazivanja lakše se uočavaju sličnosti i razlike u nazivanju osjetilnih pragmatičnih jedinica (pragmema).

Razlike su uvjetovane kulturološki i društveno, dok su sličnosti genetski utemeljene percepcijom i propriocepcijom. Percepciju nam omogućuju naša vanjska osjetila na tijelu, propriocepciju naš živčani sustav i autonomni unutarnji organi kojima ne možemo svjesno upravljati.

Sličnost ne zahvaljujemo samo činjenici da su poljski i hrvatski srodni jezici, nego i tomu da postoji tzv. univerzalna ljudska misao koju čovjek stvara na raznim dijelovima Zemlje te ju dalje razvija spoznavanjem svijeta pomoću svojih osjetila i izražavanjem tih spoznaja jezikom (što potvrđuje sličnost pri usporedbi naših dvaju jezika s engleskim jezikom).

Budući da su pragmemi i pragmafrazemi emotivno obojeni i česti u govoru i svakodnevnoj komunikaciji, oni su neophodni u učenju svakoga stranog jezika, pa tako i u učenju hrvatskoga i poljskoga jezika.

Knjiga je podijeljena u 7 poglavlja i svako poglavlje počinje s teoretskim uvodom, s etimologijom naziva osjeta, a na kraju ove analize nalazi se zaključak i literatura o predmetu te kazalo i bilješka o autorici.

Ova je knjiga namijenjena ponajprije studentima hrvatskoga i poljskoga jezika na dotičnim katedrama u raznim zemljama, kao i ostalim zainteresiranima za govorni jezik.

(iz Predgovora / N. Pintarić)

Suizdavač tiskanog izdanja je Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a knjiga je objavljena kao dio nakladničke cjeline Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis.

Chapters

 • PREDGOVOR
 • UVOD
 • 1. Kratak prikaz razvitka ekstra- i paralingvističkih znakova u komunikaciji
 • 2. Transformacija od geste do riječi – ujezikovljenje svijeta
 • 3. Percepcija, opažaj ili zamjedba
 • I. VIZUALNI PRAGMEMI I PRAGMAFRAZEMI
 • 1. Nelingvistički i lingvistički pristup neverbalnoj komunikaciji
 • 2. Vizualni pragmemi – neverbalne jedinice pragmatike
 • 3. Verbalizacija vizualnih pragmema: gramatička i pragmatička analiza
 • 4. Vizualni pragmemi i pragmafrazemi boje
 • 5. Vizualni doživljaj prostora u jeziku (spacijali)
 • II. AUDITIVNI PRAGMEMI I PRAGMAFRAZEMI
 • 1. Ekstralingvistički auditivni znakovi
 • 2. Paralingvistički auditivni znakovi
 • 3. Verbalne auditivne pragmatičke jedinice
 • 4. Auditivni pragmemi i pragmafrazemi sa sastavnicom smijeh
 • 5. Auditivni pragmemi i pragmafrazemi s komponentom plač
 • III. TAKTILNI PRAGMEMI I PRAGMAFRAZEMI
 • 1. Dodir kao taktilna gesta
 • 2. Klasifikacija taktilnih gesta
 • 3. Transformacija tacema u verbalne geste
 • 4. Taktilni antonimni pragmemi kao osjeti dodirom
 • IV. OLFAKTORNI PRAGMEMI I PRAGMAFRAZEMI
 • 1. Pragmemi mirisa: definicija i etimologija naziva
 • 2. Olfaktorni neverbalni znakovi u hrvatskom i poljskom jeziku
 • 3. Olfaktorni simboli kao leksički pragmemi nosa
 • 4. Olfaktorni pragmafrazemi sa sastavnicom nos
 • V. GUSTATIVNI PRAGMEMI I PRAGMAFRAZEMI
 • 1. Neverbalni gustativni pragmemi
 • 2. Paralingvistični gustativni pragmemi
 • 3. Verbalni gustativni pragmemi
 • 4. Gustativni pragmafrazemi
 • VI. PROPRIOCEPTIVNI PRAGMEMI I PRAGMAFRAZEMI
 • 1. Ekstraceptivni pragmemi i pragmafrazemi
 • 2. Kinemaceptivni pragmemi i pragmafrazemi
 • 3. Intraceptivni pragmemi i pragmafrazemi
 • VII. SUBPERCEPTIVNI PRAGMEMI I PRAGMAFRAZEMI
 • 1. Subperceptivni pragmemi
 • 2. Subperceptivni pragmafrazemi
 • ZAKLJUČNO RAZMATRANJE
 • LITERATURA
 • KAZALO POJMOVA
 • KAZALO AUTORA
 • BILJEŠKA O AUTORICI

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Neda Pintarić, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tri studijske grupe: Ruski jezik i književnost, Etnologiju i Poljski jezik i književnost. Godine 1977. dobila je stalan posao asistenta za poljski jezik na Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti, a iduće godine upisala se na poslijediplomski studij lingvistike s posebnim obzirom na poljski jezik.

Magistarski rad Kategorija roda imenica u poljskom i hrvatskom književnom jeziku obranila je 1984., a doktorsku tezu Verbalizacija neverbalnoga koda: tri razvojna stupnja jezičnih gesta u poljskom jeziku 1994. godine.

Godine 1986. boravi u Krakovu (Jagiellonsko sveučilište) na jednosemestralnoj stipendiji Ministarstva znanosti i kulture (Zagreb) radi usavršavanja poljskog jezika i prikupljanja građe za doktorat.

Svake godine održava po jedno predavanje za javnost na Zagrebačkome lingvističkom krugu. Redovito održava referate na skupovima Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, na Riječkim filološkim danima, Skupovima Hrvatskoga filološkog društva u Rijeci i Opatiji, Hrvatskom slavističkom kongresu. Godine 1998. sudjelovala je na Međunarodnom slavističkom kongresu u Krakovu. Referate je održavala na meñunarodnim skupovima u Poljskoj (Poznań, Varšava, Toruń, Gdańsk, Katowice, Wrocław) te dva puta u Litvi (u Šiauliaiju). Pojedinačna predavanja za studente tamošnje kroatistike održavala je u Krakovu i Varšavi.

Od 1977. predaje Gramatiku poljskog jezika II , a do 1979. vodila je kolegij: Poljski kao svjetski jezik za sve zainteresirane studente Filozofskoga fakulteta. Od 1980. u okviru četverogodišnjega studija poljskog jezika i književnosti predaje kolegije iz gramatike poljskog jezika.

U sklopu nastavnog rada bila je mentor pri izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

Dva puta bila je pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, a 2004. godine izabrana je za predstojnicu Katedre za poljski jezik i književnost.

Uredila je dva zbornika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (1994. i 1995.), a radila je i kao tajnica Društva. Od 2004. godine glavna je urednica časopisa Strani jezici.

Do 2004. godine aktivno je sudjelovala na znanstvenoistraživačkom projektu Istraživanje zapadnoslavenskih jezika koji je vodila prof. dr. sc. Dubravka Sesar, u okviru kojega je izdala veći broj članaka s navedenih skupova.

2002. godine odlikovana je odličjem poljskog Ministra kulture i narodne baštine Zaslužan za promidžbu poljske kulture.

Downloads

Published

srpnja 14, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2010

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-342-5

Date of first publication (11)

2010