Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.

Authors

Dubravka Sesar (ed)
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Knjiga Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. rezultat je dugogodišnjih komparativnih istraživanja slavenskih jezika, ponajprije zapadnoslavenskih i istočnoslavenskih - uvijek u usporedbi s hrvatskim.

Naša su se istraživanja odvijala u okviru četiriju slavističkih jezikoslovnih znanstvenoistraživačkih projekata Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, koje je odobrilo i financijski potpomoglo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U nizu koji čine projekti Istraživanje zapadnoslavenskih jezika (1996.-2002.), Istraživanje istočnoslavenskih jezika (1996.-2002.) i Zapadnoslavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (2002.-2006.), sadašnji projekt – pod nazivom Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim svjedoči o kontinuitetu naših komparativnih istraživanja...

Izbor tekstova za ovu publikaciju ograničili smo na područja pravopisnih, gramatičkih (fonoloških, morfoloških, sintaktičkih), semantičkih i leksikoloških pojava u suvremenim slavenskim jezicima, i to u okvirima klasične strukturno-funkcionalne lingvistike, kontaktne lingvistike i pragmalingvistike. Oslonjeni na suvremenu normativnu literaturu (koja kodificira konkretne pojave u pojedinim jezicima), naši se radovi temelje na suvremenim jezikoslovnim teorijama, prihvaćenim ponajprije u svjetskoj slavistici. S toga se gledišta kontekstualiziraju i analiziraju pojedina teorijska pitanja vezana uz opis i normativnu obradu hrvatskoga jezika.

Knjiga Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. je dakle zbirka radova istraživača i suradnika na spomenutim slavističkim projektima – Milenka Popovića i Rajise I. Trostinske, Dubravke Sesar, Nede Pintarić, Branke Tafre, Marije Turk, Ivane Vidović Bolt, Barbare Kryżan-Stanojević, Eve Tibenske, Oksane Timko Đitko, Siniše Habijanca, Petra Vukovića, Tetyane Fuderer i Slavomire Ribarove.

Radovi su razvrstani u četiri tematske skupine: I. Gramatičke i pravopisne usporedbe, II. Iz kontaktne lingvistike, III. Leksikologija i frazeologija i IV. Pragmalingvističke usporedbe. Knjiga obuhvaća 20 radova, uz ostalo i radove vanjskih suradnika (Marije Turk, Eve Tibenske). Popis literature kojom su se autori služili nalazi se na kraju knjige i donosi 437 naslova.

(iz Predgovora / D. Sesar)

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dubravka Sesar, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Dubravka Sesar, prof. emerita, od 1976. radila na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu i održavala nastavu na studiju bohemistike, kasnije i slovakistike, te na doktorskom studiju lingvistike. Znanstveno se bavi komparativno-slavističkim temama, posebno sociolingvističkim, sintaktičkim i translatološkim. Autorica ili suautorica je 11 i urednica 10 knjiga, preko stotinu znanstvenih i stručnih članaka, brojnih enciklopedijskih članaka, recenzija, prikaza, osvrta. Prevodi književne klasike sa slavenskih jezika. Suradnica je niza znanstvenih časopisa (članica uredništva časopisa Slavia, Prag). Od 1996. do 2000. bila je predsjednica Hrvatskoga slavističkog odbora HFD-a. Dobila je niz domaćih i inozemnih priznanja i nagrada. Od 2014. je član suradnik HAZU.
Iz užega područja njezine struke najznačajniji su radovi:Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1996. (znanstvena knjiga) i Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I–III., FF press, Zagreb 2009, 2011, 2013. (tri zbornika radova više autora, uključujući i urednicu).

Downloads

Published

svibnja 5, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2009

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-359-3

Date of first publication (11)

2009