Hrvatska književnost 19. stoljeća

Autori

Vinko Brešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Knjiga donosi pregled hrvatske književnosti 19. st. S prvim naznakama buđenja nacionalne svijesti i ideja o nacionalnome objedinjavanju kao posljedici industrijske i građanske revolucije te s pojavom modernih gradova i tržišta, hrvatske se regije kulturno povezuju kroz jedinstveni pravopis i jezik, a nakon ilirskoga pokreta i kroz jedinstveno hrvatsko ime. Hrvatska će se književnost dalje razvijati ne više kao policentrična i fragmentirana, nego – zahvaljujući u prvome redu novome mediju – kao jedinstvena, konsolidirana nacionalna literatura s relativno stabilnim kontinuitetom. Knjiga prati žanrovsku sliku hrvatske književnosti te pruža osnovna znanja ne samo o žanrovima, stilovima, poetikama, autorima i glavnim djelima, nego i o medijima, institucijama, europskome kontekstu, prevoditeljima, nakladništvu, knjižarstvu i čitateljima. Prvenstveno je namijenjena studentima književne kroatistike za lakši, iako tek jedan od mogućih pristupa studiju novije hrvatske književnosti.

Poglavlja

Preuzimanja

Podaci o preuzimanjima još nisu dostupni.

Biografija autora

Vinko Brešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Vinko Brešić (1952), književni povjesničar, profesor novije hrvatske književnosti (1976. asistent, 1984. docent, 1992. izvanredni profesor, 1997. redoviti profesor, 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju), predavač na domaćim i nekim stranim sveučilištima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga i nekoliko stotina članaka, redaktor školskih, popularnih i kritičkih izdanja djela tridesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., urednik časopisa Zrcalo (1991-94) i Croatica (Nova Croatica, 2007. – 2012., Croatica, 2013.), nekoliko antologija i zbornika te voditelj istraživačko-nakladničkih projekata o književnim časopisima i autobiografiji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2007), Nagrade Julije Benešić (2009), Velikoga zlatnog dukata (2014) i Povelje Filozofskog fakulteta (2015).

Korice Hrvatska književnost 19. stoljeća
Objavljeno
listopada 2, 2020
Kategorije

Details about the available publication format: PDF

PDF
Publication date (01)
2020
Publication date of print counterpart (19)
2019

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje
ISBN-13 (15)
978-953-175-824-6
Date of first publication (11)
2019