Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća: Sv. 4, Prosvjeta (1893) - Život (1900)

Autori

Vinko Brešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

U ovome svesku uvršteno je preostalih četrnaest časopisa: od "Prosvjete" (1893) do "Života" (1900). Uz časopise se nalaze imenska kazala suradnika. Ova je bibliografija rezultat istraživanja i rada na projektu Hrvatska književna periodika 19. stoljeća, br. 130704. Suradnice na bibliografiji bile su mr. sc. Marina Protrka i Suzana Coha.

Poglavlja

 • Bibliografija
 • Napomene uz bibliografiju
 • 36. PROSVJETA (1893-1913)
 • 36. Kazalo autora
 • 37. MLADA HRVATSKA (1894-1895)
 • 37. Kazalo autora
 • 38. NADA (1895-1903)
 • 38. Kazalo autora
 • 39. HRVATSKA MISAO (1897)
 • 39. Kazalo autora
 • 40. LOVOR (1897)
 • 40. Kazalo autora
 • 41. NOVI VIEK (1897-1899)
 • 41. Kazalo autora
 • 42. NOVA NADA (1897)
 • 42. Kazalo autora
 • 43. NOVO DOBA (1897-1898)
 • 43. Kazalo autora
 • 44. MLADOST (1898)
 • 44. Kazalo autora
 • 45. PREPOROD (1898-1899)
 • 45. Kazalo autora
 • 46. HRVATSKI SALON (1898-1899)
 • 46. Kazalo autora
 • 47. GLAS (1899-1900)
 • 47. Kazalo autora
 • 48. ŽIVOT (1900-1901)
 • 48. Kazalo autora
 • Statistika časopisa 19. stoljeća
 • Napomene uz četvrti svezak
 • Kazalo časopisa prve knjige

Preuzimanja

Podaci o preuzimanjima još nisu dostupni.

Biografija autora

Vinko Brešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Vinko Brešić (1952), književni povjesničar, profesor novije hrvatske književnosti (1976. asistent, 1984. docent, 1992. izvanredni profesor, 1997. redoviti profesor, 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju), predavač na domaćim i nekim stranim sveučilištima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga i nekoliko stotina članaka, redaktor školskih, popularnih i kritičkih izdanja djela tridesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., urednik časopisa Zrcalo (1991-94) i Croatica (Nova Croatica, 2007. – 2012., Croatica, 2013.), nekoliko antologija i zbornika te voditelj istraživačko-nakladničkih projekata o književnim časopisima i autobiografiji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2007), Nagrade Julije Benešić (2009), Velikoga zlatnog dukata (2014) i Povelje Filozofskog fakulteta (2015).

Korice Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća: Sv. 4, Prosvjeta (1893) - Život (1900)
Objavljeno
travnja 27, 2020
Kategorije

Details about the available publication format: PDF

PDF
Publication date (01)
2020
Publication date of print counterpart (19)
2006

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje
ISBN-10 (02)
953-175-272-9
Co-publisher's ISBN-13 (24)
953-175-250-8 (cjelina)
Date of first publication (11)
2006