Životinje u frazeološkom ruhu

Authors

Ivana Vidović Bolt (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
https://orcid.org/0000-0002-8054-247X

Synopsis

Životinje u frazeološkom ruhu zbornik je većega dijela radova izloženih na međunarodnom znanstvenom skupu Animalistički frazemi u slavenskim jezicima. Skup je održan 21. i 22. ožujka 2014. godine na zagrebačkom Filozofskom fakultetu u sklopu istoimenoga istraživanja kojem je Sveučilište u Zagrebu dodijelilo potporu u studenom 2013. godine. Na skupu je sudjelovalo 49 znanstvenika: 22 iz Hrvatske te 27 iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Makedonije, Poljske, Slovačke i Slovenije.

Zbornik sadržava recenzirane znanstvene radove u kojima se propituje zastupljenost naziva životinja u različitim frazeološkim jedinicama slavenskih, ali i romanskih te germanskih jezika, ukazuje na njihovu pragmatičnu i kulturološku važnost te pruža uvid u suvremene frazeološke tendencije primijenjene i na odabranu skupinu frazema.

(iz Predgovora / Ivana Vidović Bolt)

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ivana Vidović Bolt, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

Ivana Vidović Bolt (Split, 1973.), doktorica filoloških znanosti, od 2015. redovita profesorica na Katedri za poljski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Studij talijanskoga i poljskoga jezika i književnosti završila je 1997., magistarski rad obranila 2000., a doktorsku disertaciju 2004. godine. Objavila je sveučilišni udžbenik fleksija.pl / Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku (2011.) i monografiju Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I. (2011.), dva konverzacijska priručnika i šezdesetak znanstvenih i stručnih radova. (Su)urednicom je nekoliko znanstvenih zbornika i suautoricom Rječnika hrvatskih animalističkih frazema (2017.) za koji je 2018. dobila Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta. Radila je kao lektorica za hrvatski jezik na Sveučilištu u Varšavi (1999./2000.). Od 2011. do 2014. godine bila je predsjednicom Hrvatskoga filološkog društva. Hrvatski je član predstavnik u Komisiji za slavensku frazeologiju Međunarodnoga slavističkog komiteta. Prevela je nekoliko knjiga te znanstvenih i proznih tekstova s poljskoga jezika. Njezin znanstveni rad usmjeren je na područja frazeologije, leksikologije, leksikografije, traduktologije, sociolingvistike i glotodidaktike.

Downloads

Published

rujna 20, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-175-513-9

Date of first publication (11)

2014

Publication date (01)

2021