Georgiana: rasprave i ogledi o đurđevečkom govoru i hrvatskokajkavskoj književnosti

Authors

Velimir Piškorec
Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0001-7854-4858

Synopsis

U prvih pet poglavlja obrađuju se različiti lingvistički aspekti đurđevečkoga govora: toponim Đurđevec, komunikacijski obrasci u đurđevečkom, hrvatsko-njemački dodir u đurđevečkoj Podravini, onomaziologija đurđevečkih germanizama te primjena kajkavsko-štokavske dvonarječnosti u nastavi njemačkoga u Đurđevcu. Šesto poglavlje sadrži sročiteljevu jezičnu biografiju. Pet posljednjih poglavlja sadrži književnokritičke eseje o književnicima na kajkavskom narječju: A. Pogačiću, Ž. Kovačiću, V. Miholeku, A. Lenhard Antolin i Đ. Tomerlinu-Picoku.
Za dio knjige posvećen jezikoslovnim aspektima treba napomenuti da u mnogim svojim elementima tematizira aspekte hrvatsko-njemačkoga jezičnoga dodira, što opravdava nastanak knjige u sklopu projekta "Hrvatsko-njemački jezični dodiri". Poglavlja koja obuhvaćaju književne teme pisana su đurđevečkim govorom kajkavskoga narječja.

Chapters

 • Riječ prije
 • I. Zakaj Đurđevec (ne)je - Đurđevec
 • II. Đurđevečke membe - negda i denes:
  o priopćajnim obrascima u đurđevečkom govoru
 • III. Hrvatsko-njemački jezični dodir u đurđevečkoj Podravini
 • IV. Šp’iclin fr’ajt mus na arb’ajt:
  onomaziološki opis germanizama u đurđevečkom govoru
 • V. Kajkavsko-štokavska dvojezičnost u nastavi njemačkoga jezika
 • VI. Od jezičnoga dodira do dodirnoga jezikoslovlja:
  jezičnoautobiografske bilješke
 • VII. Čestitka pri kraju:
  uz zbirku poezije Adalberta Pogačića Senje i spominki (1994.)
 • VIII. Potrefizmi i jalizmi:
  uz zbirku aforizama Željka Kovačića Kratkopisi (1995.)
 • IX. Zemla pod nofte i zvezde pod vankušom:
  uz zbirku pjesama Vladimira Miholeka Zemla pod nofte (1995.)
 • X. Gnezdo pod strojom:
  uz zbirku poezije Anđele Lenhard Antolin Molitva po čkoma (1999.)
 • XI. Živlejnju fala:
  uz zbirku poezije Đuke Tomerlina-Picoka (Ne)potepeno živlejne (2001.)
 • Bibliografska bilješka
 • Izvori
 • Riječ poslije (prof. dr. sc. Dubravka Sesar)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Velimir Piškorec, Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Velimir Piškorec (1966.), diplomirani germanist i anglist, redoviti je profesor u trajnome zvanju te predstojnik Katedre za njemački jezik Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju o germanizmima u govorima đurđevečke Podravine obranio je 2001. godine. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Austriji i Njemačkoj. Član je uredništva časopisa Suvremena lingvistika te Upravnog odbora njemačkoga Društva za interlingvistiku (Gesellschaft für Interlinguistik). Težišta znanstvenoga interesa su mu sociolingvistika, dodirno jezikoslovlje s fokusom na hrvatsko-njemačkim/austrijskim jezičnim i kulturnim dodirima, jezična biografistika, ekolingvistika, dijalektna geografija, interlingvistika, povijest filologije i esperantologija. Dobitnik je Državne nagrade za popularizaciju znanosti za 2015. za dva zvučna atlasa hrvatskih mjesnih govora te interaktivnu izložbu Od gojzerice do dindrlice. Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome. Objavio je četiri znanstvene monografije te dvjestotinjak znanstvenih i stručnih radova, recenzija i prijevoda.


Downloads

Published

travnja 20, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2005

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-10 (02)

953-175-223-0

Date of first publication (11)

2005