Filozofije revolucijâ i ideje novih svjetova: Radovi trećeg Okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2017.

Authors

Borislav Mikulić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju
Mislav Žitko (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Synopsis

Zbornik Filozofije revolucijâ i ideje novih svjetova donosi izlaganja s istoimenog trećeg Okruglog stola nastavnika i studenata Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta te gostiju s drugih odsjeka  institucija iz zemlje i inozemstva, održanog 28. i 29. listopada 2017. Tema trećeg okruglog stola i zbornika izvanjski je potaknuta značajnim obljetnicama velikih revolucionarnih prijeloma u Zapadno povijesti: 500 godina Reformacijskog pokreta i 100 godina Oktobarske revolucije kao i obljetnicama velikih djela teorijske refleksije o ljudskoj emancipaciji i mogućnostima drukčijeg svijeta: navršenih 500 godina Morusove Utopije i 150 godina od izdanja prvog sveska Marxova Kapitala. Te značajne obljetnice za povijest suvremenog svijeta predstavljaju priliku da se dotaknu teme proizašle iz navedenih djela u svjetlu suvremenih društvenih prilika, ali istovremeno razumljivih kroz njihove teorijske kategorije. Ta djela i događaji otvaraju mogućnost daljnjeg razmatranja odnosa filozofskih i socijalnih teorija i političke prakse, izgradnje društvenih institucija i uspostavljanja novih kulturnih i teorijskih obrazaca u post-kapitalističkom svijetu. Navedenim temama trećeg okruglog stola nadovezujemo se na bogatu tradiciju kritičkog mišljenja Odsjeka za filozofiju, otvarajući pritom prostor dijaloga i argumentirane rasprave ne samo između različitih filozofskih, nego također i drugih teorijskih pogleda i pozicija. 

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Borislav Mikulić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Redovni profesor na Katedri za teoriju spoznaje pri Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područja istraživanja, poučavanja i spisateljstva obuhvaćaju epistemologiju znanja, jezika i diskursa, povijest filozofskih ideja (antičke, moderne i suvremene te indijske filozofije), analizu i kritiku ideologije i javnih diskursâ. Prevodilac filozofske literature i publicist.

Mislav Žitko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Poslijedoktorand na Katedri za teoriju spoznaje pri Odsjeku za filozofiju. Područje znanstvenog istraživanja, spisateljstva i predavanja obuhvaća epistemologiju, posebno socijalnu epistemologiju, filozofiju i sociologiju znanosti te političku ekonomiju.

Downloads

Published

siječnja 11, 2022

Categories

License

License

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-968-7

Publication date (01)

2018

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-718-8

Date of first publication (11)

2018

Physical Dimensions