Kriza i kritike racionalnosti. Nasljeđe ’68.: Radovi četvrtog Okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2018.

Authors

Borislav Mikulić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju
Mislav Žitko (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Synopsis

Zbornik Kriza i kritike racionalnosti — nasljeđe ’68. donosi izlaganja s istoimenog četvrtog Okruglog stola nastavnika i studenata Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta te gostiju s drugih odsjekâ i institucija iz zemlje i inozemstva, održanog 2. i 3. studenog 2018.
Tematika četvrtog okruglog stola koncipirana je kao radna teorijska platforma oko pojmova krize i kritike racionalnosti koja omogućuje tematizaciju različitih teorijskih i praktičkih vidova fenomena “Šezdesetosme” u različitim područjima socijalne, političke i kulturne stvarnosti i njihovih diskurzivnih reprezentacija u politici, ideologiji, filozofiji, znanostima, umjetnostima i pop-kulturi. Kako navedena područja ne pripadaju samo internim filozofskim elaboracijama koncepata racionalnosti i kritike, ona zahtijevaju suradnju filozofije s drugim humanističkim disciplinama i socijalnim znanostima, napose političkom i kulturnom poviješću.
Navedenim temama okruglog stola nadovezujemo se na bogatu tradiciju kritičkog mišljenja Odsjeka za filozofiju, otvarajući pritom prostor dijaloga i argumetirane rasprave ne samo između različitih filozofskih, nego također i drugih teorijskih pogleda i pozicija.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Borislav Mikulić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Redovni profesor na Katedri za teoriju spoznaje pri Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područja istraživanja, poučavanja i spisateljstva obuhvaćaju epistemologiju znanja, jezika i diskursa, povijest filozofskih ideja (antičke, moderne i suvremene te indijske filozofije), analizu i kritiku ideologije i javnih diskursâ. Prevodilac filozofske literature i publicist.

Mislav Žitko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Poslijedoktorand na Katedri za teoriju spoznaje pri Odsjeku za filozofiju. Područje znanstvenog istraživanja, spisateljstva i predavanja obuhvaća epistemologiju, posebno socijalnu epistemologiju, filozofiju i sociologiju znanosti te političku ekonomiju.

Kriza i kritike racionalnosti. Nasljeđe ’68.

Downloads

Published

siječnja 27, 2022

License

License

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-967-0

Publication date (01)

2019

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-821-5

Publication date (01)

2019

Physical Dimensions