UZRT 2018: Empirical studies in applied linguistics

Authors

Renata Geld (ed)
Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0001-8817-204X
Stela Letica Krevelj (ed)
Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Synopsis

This volume stems from the University of Zagreb Round Table 2018 (UZRT 2018) conference, a yearly event which is organized alternately by the University of Pecs and the University of Zagreb.
The volume comprises nine empirical studies which cover various topics and contribute to the wealth of knowledge in the field of applied linguistics. The contributions tackle a number of questions pertaining to fundamental language skills, cognitive and affective factors in L2 language learning, multilingualism, aspects of language teacher education, blended learning, language assessment, and aspects of learners' contact with L2 outside the classroom.
Even though most of the papers have the English language as their direct or indirect focus, we believe that the range of educational and sociolinguistic settings as well as the fact that they address both teachers and learners as subjects of inquiry make the volume appealing to a wider audience of researchers, teachers, and students, as well as curriculum designers and developers.
We would like to thank the authors and reviewers for their thoughtful contributions and hope the content of the volume will raise new research questions and inquiries.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Renata Geld, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Renata Geld rođena je 1972. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. 1996. godine diplomirala je engleski jezik i književnost na Filozofskomu fakultetu u Zagrebu. 2000. godine upisala je poslijediplomski znanstveni studij lingvistike također na Filozofskomu fakultetu u Zagrebu. Iste je godine na Sveučilištu u Readingu u Velikoj Britaniji stekla diplomu Postgraduate Certificate in Teaching English as a Foreign Language. 2009. godine doktorirala iz područja lingvistike na Filozofskom fakultetu, naslov doktorskog rada je From typology to verbal aspect : strategic construal of 'in' and 'out' in English particle verbs. Od 2012.-2013. sudjeluje u poslijedoktorskom istraživanju u Cognitive Science Department, Case Western Reserve University, Cleveland, SAD. 

Radno iskustvo obuhvaća bogatu nastavnu djelatnost držanja kolegija na na diplomskom i doktorskom studiju, mentorstvo, sudjelovanje u brojnim projektima, sudjelovanje na brojim pozvanim predavanjima i plenarnim izlaganjima.

Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja: 2011-2012 Fulbright (postdoktorska stipendija) – Cognitive Science Department, Case Western Reserve University; 2007 Best student paper of the 10th International Cognitive Linguistics Conference (Krakow, Poljska) (u suatorstvu s Mateuszom Milanom Stanojevićem); 2006 University of Zagreb Award for Promoting International Cooperation (zajedno s ostalim članicama Katedre za metodiku).

Autorica je mnoštva znanstvenih članaka, autorske knjige s naslovom Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom: konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom (Zagreb, Srednja Europa, 2018.) koju je napisala u suradnji s kolegom Matesuz-Milanom Stanojevićem. Osim toga, uredničke knjige UZRT 2016 i 2018 Empirical Studies in Applied Linguistics, Zagreb: FF Press, uredila je zajedno sa Stelom Leticom Krevelj. 

Područja interesa su kognitivni aspekti ovladavanja drugim jezikom; primijenjena kognitivna lingvistika; kognitivna gramatika; odnos jezika i spoznaje; konceptualizacija, predočavanje i konstruiranje jezičnoga značenja kod slijepih.

Od 2014. predstojnica je Katedre za metodiku nastave engleskoga jezika na FFZG i zamjenica voditeljice Poslijediplomskog doktorskog studija glotodidaktike. Od 2019. godine radi kao izvanredna profesorica na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

 

 

Stela Letica Krevelj, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Stela Letica Krevelj diplomirala je dvopredmetni studij engleskog i talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. 2004. godine upisala je i apsolvirala poslijediplomski doktorski studij Lingvistike. Na istom je fakultetu 2007. upisala doktorski studij Glotodidaktike. Doktorsku disertaciju Crosslinguistic interaction in acquiring English as L3: role of psychotypology and L2 status (Međujezične interakcije u ovladavanju engleskim kao trećim jezikom: uloga psihotipologije i statusa drugoga jezika), pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marte Medved Krajnović i prof. dr. sc. Davida Singletona (Trinity College Dublin, Irska) obranila je 2014. godine. Od 2007. god. zaposlena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja u suradničkome zvanju asistenta. U suradničko zvanje poslijedoktoranda izabrana je 2014. godine, te je 2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (polje filologija, grana anglistika).U listopadu 2019. izabrana je u znanastveno-nastavno zvanje docenta. Na Katedri za metodiku Odsjeka za anglistiku izvodi nastavu iz kolegija Proces ovladavanja jezikom, Usvajanje drugoga jezika, Dvojezičnost, Višejezičnost. Mentorirala jetridesetak diplomskih radova na bolonjskom studiju. Bavi se istraživačkim radom u području usvajanja i poučavanja drugoga jezika, višejezičnosti, usvajanja trećega jezika te etikom u primijenjenolingvističkim istraživanjima. Usavršavala se na međunarodnim radionicama Experimental Methods in Language Acquisition Research (Utrecht, 2007), CHILDES Workshop (Newcastle, 2009), NooJ - Linguistic Engineering Development Environment (Zagreb, 2009). Obajvila je 14 znanstvenih radova te je bila suurednicom dvaju zbornika znanstvene konferencije UZRT:Emprical Studies in Applied Linguistics. S izlaganjima je sudjelovala na 38 znanstvenih i stručnih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu te održala pet plenarnih izlaganja. Sudjelovala je na znanstvenim projektima MZOS-a 'Engleski jezik u Hrvatskoj' (130514) i 'Usvajanje engleskoga jezika od rane dobi: analiza učenikova međujezika' (130-1301001-0988) te na međunarodnom projektu Europske komisije 'Early language learning in Europe (ELLiE)' pod vodstvom J. Mihaljević Djigunović. Sudjelovala je na pet projekata (2014. -2018.) osiguranih Ugovorom o namjenskom financiranju znanstvene djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu (pod vodstvom R. Geld). Od 2017. godine sudjeluje na međunarodnom projektu 'Dominant language constellations' pod vodstvom L. Aronin (Israel), a 2018. je sa S. Sterlingom (USA) započela projekt ' Research ethics around the word'. Članica je Upravnog odbora međunarodnog udruženja International Association of Multilingualism (član od 2009.), potpredsjednica udruženja Hrvatskog društva za anglističke studije (2015.-2018. tajnica), te članica Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (od 2007.). Recenzirala je radove za domaće i strane časopise (npr. International Journal of Multilingualism, Linguistic Approaches to BIlingualism, Jezikoslovlje, SRAZ, Suvremena lingvistika, itd.). Od 2018. godine članica je Uredničkog odbora časopisa Strani jezici.

Mirna Trinki, Filozofski fakultet Sveučilište u ZagrebuDownloads

Published

listopada 30, 2020

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-175-843-7

Publication date (01)

2020