Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders

Authors

Vlasta Erdeljac (ed)
Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
https://orcid.org/0000-0002-2355-3463
Martina Sekulić Sović (ed)
Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
https://orcid.org/0000-0002-7832-2400

Synopsis

Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders is a collection of scientific papers presented at the International Scientific Workshop on Clinical Linguistics, held on 20 November 2018 at the Education Centre of the University Psychiatric Hospital Vrapče.
The Erdeljac & Sekulić Sović research group in clinical linguistics, based at the Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, in collaboration with psychiatrists from the Department of Biological Psychiatry and Psychogeriatrics and the Department of Diagnostics and Intensive Care, both at the University Psychiatric Hospital Vrapče, present a unique example of an academic publication designed to spotlight ongoing research on semantic processing in individuals diagnosed with psychosis spectrum disorders who are native speakers of Croatian.
A further value of this book lies in the co-authors’ contributions, written by specialists in clinical linguistics and psychiatry to expand the focus of research in clinical linguistics to other domains of language disorders while showcasing the research being undertaken at prominent institutions such as University College London, the University of Cologne, Johannes Gutenberg University Mainz, Philipps University Marburg, the University of Belgrade, the University of Novi Sad, and Massachusetts Institute of Technology.
Jana Willer Gold
University College London
Editor-in-chief

Objavljivanje ove knjige potpomognuto je sredstvima projekta Clinical linguistics: Psycholinguistic parameters in lexical-semantic processing
in patients with schizophrenia i sredstvima Klinike za psihijatriju Vrapče.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Vlasta Erdeljac, Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Redovita profesorica u trajnom zvanju dr. sc. Vlasta Erdeljac zaposlena je na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1985. godine. Od 2000. predstojnica je Katedre za opću lingvistiku. Bila je pročelnica Odsjeka za lingvistiku 2000-2002. i 2007-2009. Osim u redovitom programu preddiplomskog i diplomskog studija lingvistike, predaje i održava seminare na Poslijediplomskim doktorskim studijima – lingvistike, glotodidaktike i kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Doktorskom sveučilišnom studiju humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te na Poslijediplomskim studijima ISH i AGFT u Ljubljani (1998 – 2005. i 2012.). Svoj znanstveni interes za opću i teorijsku lingvistiku te psiholingvistiku (procesiranje jezika u produkciji i percepciji) tijekom nastavničke karijere artikulirala je u vidu različitih kolegija/predmeta: Uvod u opću lingvistiku, Fonološki opis, Morfološki opis, Lingvistika 20. stoljeća, Razumijevanje jezika, Kognitivni pristup jeziku, Prepoznavanje riječi, Mentalni leksikon. Voditeljica je projekata odobrenih od MZOŠ RH: ‘Opseg i struktura rječnika u funkciji obrazovnih procesa’ (2004 – 2007. god.) i ‘Konstrukcija i struktura jezičnog identiteta’ od 2008. (sufinanciranje Banco Popolare Croatia do 2010.) i suradnica na projektu Proizvodnja i percepcija govora (voditelja prof. dr. sc. D. Horge), a od ak. god. 2011/2012. voditeljica je Lingvističkog laboratorija pri Odsjeku za lingvistiku. Ostvarila je institucionalnu suradnju (u nastavi i istraživačkom radu) Odsjeka za lingvistiku s Odsjekom za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i s Klinikom za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ te s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Suradnica je na Sveučilišnom poslijediplomskom studiju JEKON (kao mentorica doktorskih radova i kao članica povjerenstava za obradu sinopsisa i disertacija). Mentorica/komentorica je 5 doktorskih radova. Članica je povjerenstava MZOŠ RH za ocjenu udžbenika hrvatskog jezika od 2001. i smotre LiDraNo. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog društva za neuroznanost. Kao predsjednica organizacijskog odbora u studenom 2009. organizirala je Međunarodni znanstveni skup «Svjetovi Dubravka Škiljana».
Školovanje: Studij opće lingvistike (A1) i fonetike (A2); magisterij 1989, doktorat 1996.
Usavršavanje i znanstvena suradnja: Postdoktorska istraživačka stipendija 1997. na Sveučilište u Trstu; stipendija CEEPUS na Sveučilištu u Beču 2003., Institut za lingvistiku (Institut für Sprachwissenschaft); stipendija Sveučilište u Ljubljani 2011.

Martina Sekulić Sović, Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Nakon što je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu opću lingvistiku i talijanski jezik i književnost upisala je Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski znanstveni studij „Jezik i kognitivna neuroznanost“ Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu poslijediplomskog studija znanstveno se usavršavala pod mentorstvom prof.dr.sc. Alberta Coste u laboratoriju „Cognitive neuroscience research group” Department of Clinical Psychology and Psychobiology, Faculty of Psychology, University of Barcelona. Od 2006. do 2015. godine surađivala je na projektima istraživanja jezičnih poremećaja u Klinici za neurologiju i Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb. 2015. godine obranila je doktorsku disertaciju „Neuralni korelati semantičke obrade kod bolesnika s epilepsijom temporalnog režnja“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Vlaste Erdeljac i prof.dr.sc. Hrvoja Hećimovića, prim.dr.med. Od 2008. godine bila je zaposlena kao vanjska suradnica, zatim od 2012. kao znanstvena novakinja-asistentica, a od 2015. kao poslijedoktorandica na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U 2017. godini izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija: Uvod u psiholingvistiku, Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2. Od 2013. godine surađuje sa Zavodom za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju te Zavodom za dijagnostiku i intenzivno liječenje, Klinika za psihijatriju „Vrapče“. Sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, osobito iz područja psiholingvistike i neurolingvistike. U organizaciji Odsjeka za lingvistiku, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Klinike za psihijatriju „Vrapče“ 2018. g. sudjelovala je u znanstvenom i organizacijskom odboru skupa „Clinical Linguistics Workshop: Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders“. Recenzira znanstvene radove za međunarodne i domaće časopise. Sudjelovala je na raznim psiholingvističkim projektima u suradnji s prof.dr.sc. Alexandrom Perovic, Division of Psychology and Language Sciences, Department of Linguistics, University College London i s prof.dr.sc. Arne Nagelsom, Neurolinguistics Lab, Johannes Gutenberg University Mainz. Od 2019. godine surađuje na projektu „Cognitive Science“ na poslijediplomskom programu „Philosophy, Science, Cognition and Semiotics“, Department of Philosophy and Communication Studies, University of Bologna. Od 2019. godine član je radne skupine na projektu „Klinička lingvistika i fonetika“ Filozofski fakultet u Zagrebu.

Downloads

Published

studenoga 5, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-873-4

Publication date (01)

2020

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-831-4

Publication date (01)

2019

Physical Dimensions