Scripta in honorem Igor Fisković: zbornik povodom sedamdesetog rođendana

Authors

Miljenko Jurković (ed)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0001-7043-7150
Predrag Marković (ed)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0003-4418-4879

Synopsis

Zbornik je pripredio Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek povodom sedamdesetog rođendana jednog od svojih osnivača Igora Fiskovića. Zbornik obuhvaća radove koje pokrivaju razdoblja kojima se Igor Fisković ponajviše bavio, reflektirajući raznolikost njegovih interesa, od početne kasne antike i suvremene umjetnosti, do ključnoga naglaska na kasnom srednjem vijeku i početku modernog doba. Zbog te raznolikosti i širokog vremenskog razdoblja koje pokrivaju, radovi su poredani manje-više kronološki. Ističe se brojem radova upravo kasnosrednjovjekovno doba i početci modernoga, forte u kojem je Igor Fisković dao svoje ponajbolje radove. Uz njih je i više priloga koji pokrivaju razdoblje baroka, kojim se slavljenik nije bavio, no koji su iz pera njegovih najbliskijih prijatelja i one generacije njegovih bivših studenata koji su danas ostvarili ugledne karijere. (iz Predgovora)

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Miljenko Jurković, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Miljenko Jurković (26. 8. 1958.), arheolog i povjesničar umjetnosti (doktorirao 1990.) redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, gdje radi od 1983. Predstojnik je Katedre za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka od 2001. godine. Obnašao je niz dužnosti, među kojima dekana Filozofskog fakulteta (2004-2009), prodekana za znanost i međunarodnu suradnju (2000-2004), pročelnika odsjeka za povijest umjetnosti (1991-1997, 2017-2021).  Osnivač je i voditelj (od 1993.) Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek u Motovunu Sveučilišta u Zagrebu. Utemeljitelj je i urednik međuna­rodnog znanstvenog časopisa Hortus artium medie­valium (1995.) serije Dissertationes et monographiae (2001.) i serije Corpus Architecturae Religiosae Europeae (IV-X saec.) (2009). Organizirao je više od 30 međunarodnih simpozija, vodio više od 20 međunarodnih znanstvenih projekata, objavio više od 250 znanstvenih radova i knjiga, uredio desetak zbornika i kataloga izložbi, bio koautor 5 izložbi (Francuska renesansa, Zagreb 2005, Hrvatska renesansa, Ecouen i Zagreb 2004, Europa u doba Anžuvinaca, Fonevrault 2001, Hrvati i Karolinzi, Split i Brescia 2000, Od Nina do Knina, Zagreb 1991.). Sudjelovao je izlaganjima na više od 200 međunarodnih znanstvenih skupova, bio gostujući profesor na Ecole pratique des hautes études (Paris 1997), Sveučilištu Amiens (1999), Sveučilištu Udine (1998), gostujući znanstvenik na sveučilištu u Padovi (2012), Pariz IV Sorbonne (1993-1997), održao brojna predavanja na sveučilištima diljem svijeta, kao i Slovačkoj akademiji znanosti i umjetnosti, Académie des Inscriptions et belles-lettres, Ecole nationale des chartes, Société nationale des antiquaires de France, Pontificio Istituto di archaeologia Cristiana, Rim. Bio je profesor na Sveučilištu u Rijeci (1990-99), Akademiji likovnih umjetnosti (od 1990), Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu (1990-2013), Studiju krajobrazne arhitekture pri Agronomskom fakultetu (1996-2015). Član je uređivačkih / znanstvenih odbora časopisa: De Medio Aevo, Madrid; Imago temporis medium aevum, Lleida; PAST, Italy; Arte in Friuli Arte a Trieste; bureau Association pour l’Antiquite tardive, Paris. 2016/17 bio je hrvatski predstavnik u World Heritage Committee, UNESCO. Dobitnik je priznanja: Strossmayerova nagrada za znanost (2001), godišnja nagrada Filozofskog fakulteta (2001, 2005), orden Officier de l’ordre des palmes académiques (2004), orden Lomonosova (2007), orden Chevalier de l’ordre National du Mérite (2015), Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2018). Dopisni je član Katalonske akademije znanosti (Institut d'Estudis Catalans) (2018).

 

Predrag Marković, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Rođen je u Puli 1961. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1988. godine diplomirao komparativnu književnost i povijest umjetnosti. Zaposlen na Odsjeku za povijest umjetnosti od 1989. godine. Na istom je fakultetu 1995. obranio svoj magistarski, te 2002. godine i doktorski rad Šibenska katedrala na razmeđu srednjeg i novog vijeka. Na Katedri za umjetnost romanike i gotike izabran je 2003. godine u zvanje docenta, a 2009. godine u izvanrednog profesora. Od samih početaka rada na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi,  s time da od 2004. i samostalno vodi obvezatni kolegij “Umjetnost gotičkog doba”. Usporedno je predavao na nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti te na interfakultetskom studiju “Uređenje krajobraza” pri Agronomskom fakultetu. Od 2001. godine uključen je u poslijediplomsku nastavu Odsjeka. Jedan je od kreatora novog studijskog programa na Odsjeku – preddiplomski i diplomski studij 2005.,  te novog programa poslijediplomskoga doktorskog studija uvedenog  2007. godine. Od 1990. kontinuirano sudjeluje u projektima pod vodstvom prof. dr. Igora Fiskovića, a od 2007. samostalno vodi projekt Reprezentativna sakralna arhitektura jadranske Hrvatske od 13. do 16. stoljeća. Bio je voditelj poslijediplomskoga studija na Odsjeku 2005.–2008.  Predavač je na interdisciplinarnom doktorskom studiju “Medievistike” na Filozofskom fakultetu, na kojem obnaša i ulogu zamjenika voditelja studija, a pri istom fakultetu sudjeluje i na doktorskom studiju “Hrvatske kulture” kao predavač i stručni savjetnik za povijest umjetnosti. Član je uređivačkog kolegija stručnog časopisa Kvartal pri Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Od jeseni 2008. godine surađuje na poslijediplomskom studiju “Muzeologija i Konzervatorstvo” u Ljubljani. Tajnik je znanstvenog skupa Dani Cvita Fiskovića od 2000. godine.

Downloads

Published

travnja 9, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-588-7

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-953-6002-91-7

Date of first publication (11)

2015

Physical Dimensions