Ikonografija nakon Tridentskoga sabora i hrvatska likovna baština

Authors

Sanja Cvetnić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti
https://orcid.org/0000-0002-0529-5229

Synopsis

Knjiga Ikonografija nakon Tridentskoga sabora i hrvatska likovna baština namijenjena je studentima povijesti umjetnosti kao udžbenik s kojim će zakoračiti u problematiku podrijetla, razmjera i sadržaja složenih ikonografskih promjena što su uslijedile nakon Tridentskoga sabora, a i svima onima koje iz različitih studijskih i istraživačkih pobuda ta tema zanima. Stoga su pozivi iz teksta na bilješke, kao i popis literature na kraju, mišljeni i kao smjerokazi u daljnjim istraživanjima, odnosno kao pomoć pri razrješenju pojedinih problematskih izazova.

Chapters

 • Predgovor
 • UVOD
 • Émile Mâle i Federico Zeri
 • Dva »sveta razgovora«
 • TRIDENTSKI SABOR - POVIJEST, ODLUKE I NJIHOVA PRIMJENA
 • Exsurge Domine
 • Pripreme, sazivi, sjednice i odluke
 • Provedba odluka
 • TRAKTATI I NARUČITELJI - IKONOGRAFSKE TEME NAKON TRIDENTSKOGA SABORA
 • Krist tjera trgovce iz Hrama
 • Traktati
 • Povratak na izvore
 • Kler i plemstvo
 • Ikonografske neispravnosti
 • Primjedbe o nedoličnosti
 • Profane, alegorijske i znanstvene teme
 • ŠIRENJE NOVIH IKONOGRAFSKIH RJEŠENJA - PROTAGONISTI I PUTEVI
 • Zabrane neobičnih i ponavljanje uspješnih djela
 • Slava Rima
 • Politički i umjetnički utjecaj Venecije
 • Isusovačka crkva u Münchenu kao »katalog predložaka«
 • Antwerpenski umjetnici i ikonografske invencije
 • NOVA TUMAČENJA I NOVE IKONOGRAFIJE - LITURGIJSKI I TEOLOŠKI UTJECAJI
 • Suživot staroga i novoga
 • Euharistija, nauk o transsupstancijaciji i ikonografija
 • Upute za crkvenu gradnju i namještaj
 • Prijetridentski redovi, poslijetridentska ikonografija
 • Bezgrješno začeće
 • Marija Pomoćnica
 • Milosrdni sveci
 • Sv. Josip
 • Martyrologium Romanum i Trajni gregorijanski kalendar
 • ZNAKOVI U PROSTORU
 • Vjerski identitet i javni prostor
 • Hagiotopografija grada
 • TRIDENTSKI TRAG
 • TUMAČ POJMOVA
 • POPIS SLIKOVNIH PRILOGA
 • AUTORI I IZVORI SLIKOVNIH PRILOGA
 • LITERATURA
 • KAZALO OSOBA

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sanja Cvetnić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti

Sanja Cvetnić rođena je 1961. u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju (1980.) i diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine. Na istom je fakultetu magistrirala 1992. godine radom Djela slikarske škole iz Bassana u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Radovan Ivančević) te doktorirala 1998. godine disertacijom Slikarstvo u drugoj polovici XVII. i početkom XVIII. stoljeća u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Vladimir Marković). Na Facoltà di Lettere e Filosofia u Bologni diplomirala je interdisciplinarni studij Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.) sa završnim radom o slikaru Federicu Benkoviću (1992.). Od 1990. do 2000. godine zaposlena je kao kustos talijanske zbirke Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a potom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao viši asistent (2000.), docent (2001.), izvanredni (2005.) i na posljetku kao redoviti profesor (2009.), potvrđena u trajno zvanje (20. svibnja 2014.). Od jeseni 2002. do jeseni 2004. godine obavljala je dužnost pročelnice Odsjeka za povijest umjetnosti, a od 2004. do danas predstojnica je Katedre za umjetnost renesanse i baroka. Od 2004. do 2011. bila je voditeljica smjera Umjetnost renesanse i baroka na poslijediplomskom doktorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i mentorica. Od akademske godine 2004./2005. do 2007./2008. predavala je predmet Umjetnost baroka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu kao vanjski suradnik, a akademske godine 2014./2015. održala kolegij Migrazioni e traduzioni delle immagini na Sveučilištu Ca’ Foscari u Veneciji. Objavljuje radova iz područja umjetnosti renesanse, manirizma i baroka, ikonografije i pučke umjetnosti.

Downloads

Published

travnja 24, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2007

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-261-9

Date of first publication (11)

2007