Arhitektura baroka: udžbenik kolegija Arhitektura renesanse i baroka na preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti

Authors

Dubravka Botica
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti
https://orcid.org/0000-0001-7698-0904

Synopsis

E-udžbenik Arhitektura baroka namijenjen je studentima preddiplomskog studija povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njime je pokriven dio nastavnog sadržaja obveznog kolegija u 4. semestru – Arhitektura renesanse i baroka – koji se sastoji od dvije velike tematske i stilsko-kronološke cjeline: arhitektura razdoblja renesanse i arhitektura razdoblja baroka. Udžbenik pokriva drugo razdoblje, a u planu je i izrada udžbenika koji će pokriti i razdoblje renesanse.

O koncepciji ovog udžbenika potrebno je naglasiti da nije zamišljen kao cjeloviti pregled barokne arhitekture i da ne pokriva sve fenomene u arhitekturi tog razdoblja. Građa nije ni kronološki ni geografski organizirana, nego su odabrane ključne pojave, arhitekti i problemi u arhitekturi tog razdoblja kojima se objašnjavaju stilski fenomeni. Naglasak je na arhitekturi u Italiji, Francuskoj i srednjoj Europi, kao ključnim područjima gdje nastaju inovacije i djela koja će imati značajnog utjecaja i na razvoj arhitekture kod nas.

Udžbenik prati silabus kolegija Arhitektura renesanse i baroka i podjelu na tematske cjeline kako se obrađuju na predavanjima i seminarima u sklopu kolegija. Vježbe kolegija odvijaju se kao terenska nastava i obrađuju prvenstveno teme iz nacionalne povijesti umjetnosti. Za vježbe su pripremljeni posebni materijali koji su studentima dostupni na mrežnim stranicama kolegija na Omegi, e-sustavu za učenje na daljinu
Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Chapters

 • Sadržaj
 • Predgovor
 • 1. Uvod
 • 2. Rani barok, 1600. – 1625.
 • 3. Doba visokog baroka u Rimu (1625.–1675.) : Bernini, Borromini, da Cortona. Barok u sjevernoj Italiji
 • 4. Arhitektura 17. i 18. stoljeća u Francuskoj
 • 5. Sakralna arhitektura u srednjoj Europi
 • 6. Profana arhitektura u srednjoj Europi : dvorci i gradske palače
 • 7. Barokni vrtovi
 • 8. Urbanizam baroknog razdoblja
 • 9. Popis literature – izbor

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dubravka Botica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti

Rođena je 1976. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Od 1994. do 1999. studirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studijske grupe germanistike i povijesti umjetnosti. Na znanstvenom poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti magistrirala je 2003. godine radnjom Sakralna arhitektura Vrbovečkog arhiđakonata od XVII. do sredine XIX. stoljeća. Doktorsku disertaciju pod nazivom Četverolisne crkve u srednjoj Europi – problem tipologije sakralne arhitekture XVIII. stoljeća, izradila je na Odsjeku za povijest umjetnosti kod mentora dr. sc. Vladimira Markovića, red. prof. u miru, a obranila ju je 2007. godine. U više navrata usavršavala se u inozemstvu, tijekom 2002. i 2006./2007. boravila je kao stipendist DAAD-a na višemjesečnom studijskom boravku na Ludwig-Maximilians-Universität, odnosno Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu, te u više navrata na Institut für Kunstgeschichte Universität Wien u Austriji.
Od prosinca 1999. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojemu je 2000. izabrana u zvanje asistenta, 2010. godine u zvanje docenta, a 2015. u zvanje izvanrednog profesora. Drži nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju na Katedri za umjetnost renesanse i baroka, te na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti.
Njezino područje istraživanja usmjereno je na umjetnost i arhitekturu novog vijeka, posebno na mjesto hrvatske arhitekture u srednjoeuropskom kontekstu, kao i istraživanje uloge naručitelja i formiranja zbirki te metodologiju povijesti umjetnosti. Sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata akademika Vladimira Markovića, na projektu Likovni leksikon Hrvatskog leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« bila je urednica za razdoblje baroka i rokokoa, a od 2010. do 2014. bila je voditeljica nastavno-istraživačkog projekta Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica koji je dobio Povelju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2012. godinu te dvije Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Koautorica je izložbe i istoimenog kataloga Arhitektura i performans: grafike iz Kraljevskog kabineta Luja XIV, Muzej za umjetnosti i obrt u Zagrebu, održane 2015. godine. Za tu izložbu te znanstvenu knjigu Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Školska knjiga, Zagreb, 2015.) dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu. Sudjelovala je u izložbenom projektu Veličanstveni Vranyczanyevi (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2016.), koji je dobio Povelju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2016. godinu. Bavi se prevođenjem stručnih tekstova iz povijesti umjetnosti s njemačkog jezika. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, European Architectural History Network i Hrvatskog alumni DAAD kluba.

Downloads

Published

svibnja 30, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-175-783-6

Publication date (01)

2019