Žene u/o umjetnosti: Zbornik radova znanstvenog skupa „Dani Cvita Fiskovića“ održanog 2021. godine

Authors

Jasenka Gudelj (ed)
Università Ca' Foscari, Venecija
https://orcid.org/0000-0002-0690-3492
Ana Marinković (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0002-9841-3190

Synopsis

U Zborniku Žene u/o umjetnosti okupljeni su radovi koji se temelje na izlaganjima sa znanstvenog skupa  Dani Cvita Fiskovića održanog od 28. do 30. listopada 2021. u Imotskom. Organizirali su ga Odsjek  za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske. Izvorno predviđen za početak listopada 2020., skup je održan godinu kasnije zbog pandemije koronavirusa, a zbog tih je razloga odgođeno i deveto izdanje posvećeno uspomeni na Cvita Fiskovića. Odgoda skupa i izlaska zbornika, sada ponuđenog u digitalnom i u tiskanom obliku, nije naškodila svježini ovdje okupljenih radova. Upravo suprotno, oni jasno pokazuju dugoročnu relevantnost istraživanja ženskih iskustava vezanih za umjetnost i arhitekturu u jugoistočnoj Europi, i to u široko postavljenom vremenskom rasponu od srednjovjekovlja do suvremenosti.

Tijekom povijesti žene su na različite načine aktivno sudjelovale u stvaranju, čuvanju i vrednovanju djela  likovnih i drugih umjetnosti te arhitekture, i to kao autorice, naručiteljice, kolekcionarke, kustosice, restauratorice i konzervatorice, povjesničarke i teoretičarke. Nadalje, specifično su za njih stvarani prostori i zdanja, likovna, književna i glazbena djela. S obzirom da je, uz iznimku nekoliko pionirskih studija, takva aktivna uloga žene često ostajala neprepoznata ili je pak bila namjerno marginalizirana u znanstvenom istraživanju područja jugoistočne Europe, ovaj je zbornik, pored toga što nudi uvid u stanje istraživanja u trećem desetljeću 21. stoljeća, svakako tek poticaj za razmatranje novih pristupa i priloga temi.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jasenka Gudelj, Università Ca' Foscari, Venecija

Jasenka Gudelj je profesorica na Università Ca' Foscari u Veneciji, Italija i voditeljica istraživačkih projekata “AdriArchCult – Arhitektonska kultura ranonovovjekovnog istočnog Jadrana” Europskog Istraživačkog Vijeća (ERC) i “AdriContArch – Arhitektonska kultura kontaktnih regija ranonovovjekovnog Jadrana” Ministarstva istraživanja Republike Italije. Predavala je i istraživala na Sveučilištu u Zagrebu, University of Pittsburgh i pri Bibliotheca Hertziana - Max-Planck Institute for Art History u Rimu. Istražuje povijest arhitekture i umjetnosti na Jadranu u europskom kontekstu, s fokusom na medije i mreže kolanja znanja te pitanja naručitelja, klasične tradicije i protonacionalnih identiteta. Bila je voditeljica i suradnica niza znanstvenih projekata koje su poduprli MZOŠ, Zaklada HAZU, MIUR, Fondacija Max-Planck i HRZZ. Za knjigu “Europska renesansa antičke Pule” (ŠK, Zagreb, 2014.) dobila je Državnu nagradu za znanost. Pod njenim mentorstvom izrađeni su studentski radovi koji su dobili Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu (2014. i 2019.) i nagradu Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za najbolji diplomski rad (2013., 2014., 2021.) te osam doktorata znanosti.

Ana Marinković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ana Marinković je izvanredna profesorica na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je i doktorirala na Odsjeku za medievistiku Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti/Beču (CEU), a od 2002. godine sudjeluje u nizu znanstvenih projekata, među ostalima: Centre and Periphery: The Papal Penitentiary Registers and Central-Eastern Europe (CEU), Figuralna umjetnost u Dalmaciji u kasnom srednjem vijeku (MZOŠ), DUCAC - Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum. Visualizing Development of the Late Medieval Urban Fabric (HRZZ), MONACORALE - Histoire et archéologie des monastères et des sites ecclésiaux d’Istrie et de Dalmatie (IVe-XIIe siècle) (ANR), AdriArchCult – Arhitektonska kultura ranonovovjekovnog istočnog Jadrana (ERC). Jedna je od utemeljiteljica i trenutna potpredsjednica Hrvatskog hagiografskog društva Hagiotheca te suvoditeljica istraživačko-edukacijskog projekta Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala. Glavna područja njezinog istraživačkog interesa su urbana i crkvena povijest istočnojadranske obale u kasnome srednjem i ranome novom vijeku, povijest arhitekture i urbanizma te hagiografija i ikonografija.

Downloads

Published

lipnja 10, 2024

Print ISSN

2718-2193

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-379-165-4

Publication date (01)

2024