Zbornik Drage Roksandića

Authors

Damir Agičić (ed)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest
https://orcid.org/0000-0001-5145-9880
Hrvoje Petrić (ed)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest
https://orcid.org/0000-0001-6814-0913
Filip Šimetin Šegvić (ed)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest
https://orcid.org/0000-0003-0613-1178

Synopsis

U ovom se zborniku objavljuju tekstovi koje su prijatelji, suradnici i nekadašnji studenti profesora Drage Roksandića iz cijeloga svijeta napisali kako bi obilježili njegov sedamdeseti rođendan i odlazak u mirovinu s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Tkogod da je susreo profesora Dragu Roksandića između 1990., kada je na Odsjeku za povijest izabran za docenta, i 2018. godine, kada je otišao u mirovinu, vjerojatno je primijetio njegov značajan utjecaj na studente svih razina, od preddiplomskih do doktorskih. Profesor je snažno inspirirao i utjecao na bliske suradnike svih generacija.
Ovdje je riječ o pravom Festschriftu, „pisanoj proslavi“, koja prema dobrim običajima akademske zajednice izlazi u čast jednog njezina uvaženog člana. Prilozi u zborniku obuhvaćaju različite epohalne horizonte – neki detaljno istražuju pojedine segmente određenog perioda, neki se usmjeravaju na lokalne fenomene ili pristupaju istraživačkim problemima mikrohistorijski. Neki tekstovi obuhvaćaju razdoblja u duljem trajanju, obrađuju različite strukture ili nude određene globalnohistorijske odrednice. Mnogi su prilozi multidisciplinarni, interdisciplinarni ili transdisciplinarni, što je odraz činjenice da Drago Roksandić nikada nije smatrao da je povjesničarev zanat isključiv ili zatvoren, već je u svojim predavanjima i radovima uvijek otvarao komunikacijske prostore s drugim disciplinama. U nekim se tekstovima autori posebno bliski profesoru Roksandiću prisjećaju iskustava kolegijalne suradnje. Zajedničko je svim radovima to što su znak predanosti i iskrene počasti profesoru i kolegi koji svojim primjerom pokazuje što znači odanost struci, na koji način istraživati određene teme inovativno, polazeći iz različitih perspektiva, zatim kako postavljati prava problemska pitanja i kako očuvati istraživačku radost, energiju i žar, odnosno zbog čega povijesne kontroverze treba proučavati hrabro i trezveno, a prilaziti im dijaloški. Ovaj je zbornik, dakako, samo jedan mogući prikaz interesa, epoha, problema i pristupa kojima se do sada Drago Roksandić bavio. U svim je radovima moguće pronaći njegove utjecaje, a brojna je istraživanja, čiji su rezultati sada ovdje objavljeni, i on sâm potaknuo, mnogo prije negoli je započeo rad na ovom zborniku.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Damir Agičić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Damir Agičić (1963.), povjesničar, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Katedre za svjetsku povijest novog vijeka (2003.-2020.). Bavi se srednjoeuropskim kontekstima hrvatske povijesti u moderno doba i poviješću hrvatske historiografije. Od 1996. do 2008. uređivao je udžbenike i priručnike za nastavu povijesti. Uredio je i brojne knjige s područja povijesti i drugih humanističkih znanosti objavljenih u izdanju Srednje Europe, Profila i FF Pressa. Godine 2003. s grupom suradnika pokrenuo je časopis Povijest u nastavi, kojemu je do 2008. bio glavni i odgovorni urednik. Od 2008. glavni je i odgovorni urednik časopisa Historijski zbornik. Pokrenuo je web portal za popularizaciju povijesnih znanosti www.historiografija.hr te Festival povijesti Kliofest. Predsjednik je Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti i član Upravnog odbora Društva za hrvatsku povjesnicu te drugih strukovnih udruga.
Dobitnik je Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti, Nagrade Ivan Filipović te dva poljska odlikovanja: Zaslužan za poljsku kulturu i Bene merito.

Hrvoje Petrić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Hrvoje Petrić (1972.), povjesničar, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Katedre za povijest Srednje i Jugoistočne Europe, voditelj Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije. Bavi se hrvatskom poviješću u ranome novom vijeku i ekohistorijom. Uređivao je i pisao udžbenike i priručnike za nastavu povijesti. Uredio je i niz knjiga s područja povijesti. S grupom suradnika je 2002. pokrenuo multidisciplinarni časopis Podravina, a 2005. časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša Ekonomska i ekohistorija koje i danas uređuje. Član je uredništva časopisa Istraživanja (Novi Sad), Kronika (Ljubljana), Zgodovina za vse (Celje) i još nekoliko hrvatskih časopisa. Predsjednik je društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, dopredsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu, član predsjedništva Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti, član uprave Arcadia: Online Explorations in Environmental History, a bio je i član upravnog odbora European Society for Environmental History (2015.-2019.). Autor je brojnih članaka i nekoliko knjiga. Dobitnik je četiri javna priznanja.

Filip Šimetin Šegvić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Filip Šimetin Šegvić (1986.) je diplomirani povjesničar i profesor povijesti. Trenutno radi kao asistent na Katedri za povijest srednje i jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je nekoliko fakultetskih priznanja tijekom studija, među kojima i Rektorove nagrade u akademskoj godini 2006./2007. te Nagrade Franjo Marković. Od 2008. do 2013. godine stalni je član uredništva časopisa studenata povijesti Pro tempore. Također je bio tajnik Desničinih susreta od 2012. do 2014. godine. Kao organizator, izlagač ili moderator sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Autor je knjige Patriotizam i bunt: Franjo Josip I. u Zagrebu 1895. godine (2014.), udžbenika za nastavu povijesti u gimnazijama te urednik nekoliko zbornika. Znanstveni interesi su mu usmjereni na povijest Habsburške Monarhije, povijest Hrvatske i Austrije, intelektualnu i kulturnu povijest u 19. i 20. stoljeća te historiografiju i teoriju povijesti.

Downloads

Published

prosinca 14, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-902-1

Publication date (01)

2020

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-707-2

Date of first publication (11)

2019

Physical Dimensions