Dinamo - to smo mi! : antropološki ogledi o Dinamu i njegovim navijačima

Authors

Goran Pavel Šantek
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Katedra za opću etnologiju
https://orcid.org/0000-0003-1232-5454

Synopsis

Djelo Dinamo – to smo mi! Antropološki ogledi o Dinamu i njegovim navijačima je, sukladno naslovu, antropološka studija o nogometnom klubu Dinamo iz Zagreba i njegovim navijačima, ali, s obzirom na kontekst koji daje, također i studija o hrvatskom društvu i sportu te njihovim transformacijama od 1950-ih do danas, s posebnim naglaskom na razdoblje nakon 1990. godine. Polazeći od spora koji Dinamovi navijači imaju s klubom, autor razmatra različita pitanja antropologije sporta, poput onih fundamentalnih kao što su razlozi za popularnost sporta i ljudsko uživanje u njegovu prakticiranju, do partikularnih, čega primjer mogu biti studije slučaja koje razmatraju specifične oblike udruživanja Dinamovih navijača. Središnje je pitanje, što je vidljivo po broju posvećenih poglavlja, za autora ono društvene moći i kontrole, odnosno otpora, koji institucionalnom ugrožavanju vlastite skupine i kulture pružaju navijači Dinama, u ovom djelu tretirani kao marginalizirana društvena i supkulturna skupina.

Chapters

 • 1. Globalna popularnost (i lokalna nepopularnost) nogometa
 • 2. Zašto gledati utakmice (Dinama)?
 • 3. Zagrebački boysi
 • 4. Dinamo i pitanje društvene kontrole
 • 5. "Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost"
 • 6. Dinamo, sport i izrazi otpora
 • 7. Navijači protiv (post)modernog sporta
 • 8. Zajedno za Dinamo
 • 9. Futsal Dinamo
 • 10. Etnografske bilješke s (nogometnih) terena
 • Literatura

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Goran Pavel Šantek, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Katedra za opću etnologiju

Dr. sc. Goran Pavel Šantek roden je 24.4.1970. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Etnologiju i filozofiju diplomirao je na Filozofskomu fakultetu u Zagrebu 1995. godine. Na istomu je fakultetu 2000. g. magistrirao s radom Cresko ribarstvo - prilog ekonomskoj antropologiji, a godine 2004. doktorirao obranivši disertaciju Neokatekumenski put - kulturnoantropološka studija religijske zajednice, čime je stekao naslov doktora znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija.
Od 1996. do 2006. godine zaposlen je kao znanstveni novak u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Od 2006. do 2009. godine je docent na Sveučilištu u Zadru. Od 2011. izvanredni je profesor, a od 2009. do 2011. bio je docent na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2009. do 2011. bio je i pročelnik istoga odsjeka te član Fakultetskoga vijeća.
Znanstveni je suradnik na projektima Instituta za etnologiju i folkloristiku od 1996. Od 2007. godine voditelj je znanstvenoga projekta Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta, a od 2009. do 2010. suvoditelj (s kolegom dr. sc. Andrejom Pleterskim iz Slovenije) međunarodnoga znanstvenog projekta Mitski krajobraz kao izvor znanja o organizaciji prostora.
Rezultate vlastitog znanstvenog i istraživačkog rada predstavio je na desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Od njegovog međunarodnog angažmana vrijedi istaknuti i stipendirani istraživački boravak na Sveučilištu u Oxfordu (Linacre College) 2005. te studijski na Sveučilištu Harvard 2003. godine.
Vlastita istraživanja i spoznaje struke predstavlja u javnim predavanjima i nastupima u sredstvima javnog priopćavanja (primjerice na Hrvatskoj televiziji, Hrvatskom radiju i u Zadarskom listu). Član je uredništva i tajnik Etnološke tribine, časopisa Hrvatskoga etnološkog društva (1998. i 1999. godine), a od 2006. je član Međunarodne redakcije časopisa Antropologija, koji izdaje Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Recenzira znanstvene knjige te radove za domaće i međunarodne znanstvene i stručne časopise (Studia ethnologica Croatica, Etnološka tribina, Etnološka istraživanja, Narodna umjetnost, Traditiones, Acta Iadertina i Senjski zbornik). Član je SIEF-a (Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore), Matice Hrvatske i Hrvatskoga etnološkog društva.

Downloads

Published

veljače 22, 2019

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-758-4

Publication date (01)

2019

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-648-8

Date of first publication (11)

2017

Physical Dimensions