Doživljaj socijalne nepravde: psihosocijalna perspektiva

Authors

Damir Ljubotina
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Olja Družić Ljubotina
Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Znanstvena monografija Doživljaj socijalne nepravde: psihosocijalna perspektiva predstavlja iznimno značajno znanstveno djelo u kojem se prikazuje razvoj teorijske konceptualizacije i empirijsko ispitivanje iznimno značajnog fenomena suvremenosti, a to je socijalna nepravda.
U uvodnom dijelu autori koncept socijalne (ne)pravednosti detaljno raščlanjuju iz filozofske, sociološke, psihološke, pravne i politološke perspektive, objedinjujući ih kroz suvremeno određenje ljudskih i socijalnih prava s posebnim naglaskom na ljudsko dostojanstvo. U drugom dijelu je razrađen teorijski i metodološki okvir za istraživanje socijalne (ne)pravde, da bi se u trećem, empirijskom, dijelu detaljno prikazao istraživački rad autorskog para u razdoblju od 2001. do 2022. Kronološki prikaz šest istraživanja u kojima su bili voditelji ili/i suradnici, ima dvostruki značaj – sadržajno-spoznajni i metodološki. Sadržajno-spoznajni aspekt će biti značajna točka za usporedbu svih budućih istraživanja ovog socijalnog fenomena čije je praćenje nužno i neizbježno u složenom društvu ubrzane sadašnjosti. U metodološkom aspektu posebno je značajno praćenje razvoja Upitnika percepcije socijalne nepravde za djecu, mlade i odrasle. Proces razvoja ovog upitnika u razdoblju od dvadeset godina je sjajan primjer značaja kumuliranja empirijskih spoznaja, ali i razvoja autorske mudrosti i hrabrosti da podijele sa znanstvenom zajednicom dvojbe koje su pratile razvoj instrumentarija za istraživanje socijalne nepravde. Ono što ostavlja posebni i inspirativni utisak je dugogodišnja posvećenost autorskog i životnog para ovoj iznimno značajnoj temi.
(Iz recenzije prof. dr. sc. Marine Ajduković)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Damir Ljubotina, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju

Rođen je 1965. godine u Otočcu. Redoviti je profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je diplomirao studij psihologije 1990.
Glavna područja njegovoga znanstveno-istraživačkog rada su psihometrija i teorija testova, psihodijagnostika te područje stresa i traume. Ukupno je objavio više od 50 znanstvenih radova i 15 stručnih članaka, (su)urednik je četiri te koautor jedne knjige. Sudjelovao je na više od 60 znanstvenih i stručnih skupova. Autor je više od 30 različitih psihologijskih mjernih instrumenata iz područja znanja, općeg obrazovanja, kognitivnih sposobnosti i ličnosti.
Bio je glavni istraživač u dijelu EU projekta „Treatment seeking and treatment outcomes in people suffering from posttraumatic stress following war and migration in the Balkans” (FP5, 2002.-2006.); voditelj tehnologijskog istraživačkog projekta „Razvoj, standardizacija i psihometrijska validacija testova kognitivnih sposobnosti” (MZOŠ RH) (2007. - 2013.); voditelj projekta "Vrednovanje kvalitete nastave na Sveučilištu u Zagrebu" (2007.- 2010.), a sudjelovao je u većem broju domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata.
Bio je član Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu (2007.-2010.) i suradnik Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, a od 2011. do 2014. bio je stručni savjetnik za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Član je i dugogodišnji suradnik Društva za psihološku pomoć, Međunarodnog centra za liječenje žrtava mučenja (International Center for Torture Victims) i Centra za stres i traumu na čijim je brojnim projektima sudjelovao kao istraživač.
Jedan je od osnivača, a od 2009. i voditelj Centra za psihodijagnostičke instrumente i Centra za primijenjenu psihologiju. U više navrata bio je predstojnik Katedre za psihometriju, a od 2021. pročelnik je Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Olja Družić Ljubotina, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Rođena je 1970. godine u Zagrebu. Izvanredna je profesorica i predstojnica Katedre za teoriju i metode socijalnog rada na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i sama stekla zvanje diplomirane socijalne radnice.
Svoj profesionalni put je započela još kao studentica, a kasnije i kao zaposlenica u udruzi Društvo za psihološku pomoć gdje je stekla svoja formativna stručna znanja i iskustva radeći gotovo sedam godina (1993.-2000.) s djecom i mladima, prognanicima i kasnije povratnicima u poslijeratne zajednice za vrijeme i nakon Domovinskog rata. Od 2000. godine je zaposlena na svom matičnom fakultetu u okviru kojega se bavi nastavnim i istraživačkim radom, vodeći različite kolegije i sudjelujući u različitim znanstveno istraživačkim projektima. Objavila je brojne znanstvene i stručne radove, monografije i priručnike. Njezin znanstveni i stručni interes je vezan primarno uz područje siromaštva, prije svega siromaštva djece i beskućništva. Neki od projekata u koje je bila uključena kao istraživačica ili voditeljica istraživanja su: „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj” (UNICEF, 2012.-2015.),“Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize: kako prekinuti začarani krug siromaštva djece?” (Studijski centar socijalnog rada i ADRIS, 2014.-2016.), „ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada” (Grad Zagreb, 2015. – 2016.), Participacija ranjivih skupina djece (UNICEF, 2018.-2020.), Nova perspektiva za beskućništvo (Hrvatska mreža za beskućništvo, 2020.-2023.). Kao voditeljica edukacija za stručnjake praktičare iz područja zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih u poslijeratnim zajednicama osim u Hrvatskoj, sudjeluje i na međunarodnim projektima na Kosovu, Bosni i Hercegovini, Ukrajini i Kolumbiji.
Sudjelovala je u različitim radnim skupinama za izradu nekoliko zakona i dokumenata iz područja socijalne politike i djelatnosti socijalnog rada. Osim znanstveno istraživačkog, bavi se i aktivističkim radom u području prava ranjivih skupina te je jedna od članica inicijative Pravo svakog djeteta na školski obrok, koja je svojim zagovaračkim radom uspjela postići da svako dijete u osnovnim školama u Hrvatskoj od početka 2023. godine ima pravo na jedan besplatan školski obrok osiguran iz državnog proračuna.

Dozivljaj socijalne nepravde korice

Downloads

Published

prosinca 29, 2022

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-050-3

Publication date (01)

2022