Doživljaj kontrole u psihologiji: Teorije, metode i istraživanja

Authors

Damir Ljubotina
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju

Synopsis

Knjiga predstavlja jedinstven uspjeli pokušaj objedinjavanja različitih koncepata koji se bave kontrolom kako vlastitoga ponašanja i osjećanja, tako i doživljaja izvora i mogućnosti kontrole događaja koji se zbivaju oko nas.
Budući da se koncepti kontrole javljaju u najrazličitijim granama psihologije kao što su psihologija ličnosti, kognitivna psihologija, psihologija emocija, motivacije i učenja, razvojna psihologija, psihologija rada, pa i klinička psihologija, ovaj poduhvat autora zaista je hvalevrijedan znanstveni poduhvat. Premda nam se može činiti kako je o konceptu mjesta ili lokusa kontrole sve već davno poznato i istraženo, autor nam pokazuje koliko smo u krivu i koliki su još brojni metodološki problemi vezani uz taj koncept.

Ova znanstvena knjiga namijenjena je svima koji istražuju ljudsko ponašanje i doživljavanje, a prvenstveno je namijenjena istraživačima iz područja psihologije, ali i drugim istraživačima iz područja društvenih znanosti, interdisciplinarnog područja obrazovnih znanosti ali i drugih disciplina kao što su primjerice biomedicinske znanosti i zdravstvo. Istraživači će u njoj pronaći vrijednu sistematizaciju i pregled te orijentaciju u području, vrijedne spoznaje o metodološkim pitanjima i pitanjima mjerenja konstrukata kontrole te rezultate istraživanja u Hrvatskom kontekstu s kojima mogu uspoređivati svoje rezultate. 

(Iz recenzije prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić)

Chapters

 • Sadržaj
 • Predgovor
 • Uvod
 • A. PRVI DIO – TEORIJE I METODE U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA KONCEPTA KONTROLE
 • 1. Koncept doživljaja kontrole u psihologiji
 • 2. Lokus kontrole
 • 3. Pregled instrumenata za mjerenje lokusa kontrole
 • 4. Istraživanja lokusa kontrole
 • 5. Atribuiranje uzročnosti
 • 6. Različiti koncepti koji uključuju kontrolu
 • 7. Doživljaj gubitka kontrole i bespomoćnost
 • 8. Društvo i kontrola
 • B. DRUGI DIO – PRIKAZ ISTRAŽIVANJA I MJERENJA KONCEPATA KONTROLE NA ADOLESCENTIMA
 • 9. Lokus kontrole kod adolescenata
 • 10. Potreba za kontrolom kod adolescenata
 • 11. Atribucije uspjeha u životu kod adolescenata
 • 12. Literatura

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Damir Ljubotina, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju

Damir Ljubotina rođen je 1965. godine u Otočcu. Redoviti je profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je diplomirao studij psihologije 1990.
Glavna područja njegovoga znanstveno-istraživačkog rada su psihometrija i teorija testova, psihodijagnostika te područje stresa i traume. Ukupno je objavio više od 50 znanstvenih radova i 15 stručnih članaka, (su)urednik je četiri te koautor jedne knjige. Sudjelovao je na više od 60 znanstvenih i stručnih skupova. Autor je više od 30 različitih psihologijskih mjernih instrumenata iz područja znanja, općeg obrazovanja, kognitivnih sposobnosti i ličnosti.
Bio je glavni istraživač u dijelu EU projekta „Treatment seeking and treatment outcomes in people suffering from posttraumatic stress following war and migration in the Balkans” (FP5, 2002.-2006.); voditelj tehnologijskog istraživačkog projekta „Razvoj, standardizacija i psihometrijska validacija testova kognitivnih sposobnosti“ (MZOŠ RH) (2007. - 2013.); voditelj projekta Vrednovanje kvalitete nastave na Sveučilištu u Zagrebu (2007.- 2010.), a sudjelovao je u većem broju domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata.
Bio je član Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu (2007.-2010.) i suradnik Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, a od 2011. do 2014. bio je stručni savjetnik za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.
Jedan je od osnivača, a od 2009. i voditelj Centra za psihodijagnostičke instrumente i Centra za primijenjenu psihologiju. U više navrata bio je predstojnik Katedre za psihometriju, a od 2021. pročelnik je Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Downloads

Published

prosinca 30, 2022

Categories

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-953-379-046-6

Publication date (01)

2022