Planiranje, provedba i vrednovanje stručne prakse i učenja kroz rad: priručnik za visokoškolske nastavnike

Authors

Željka Kamenov
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
https://orcid.org/0000-0003-0392-149X
Vesna Vlahović-Štetić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju

Synopsis

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ožujka 2020. do ožujka 2023. godine proveden je projekt Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a odobren pozivom „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju” Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Svrha je projekta razvoj integriranog sustava učenja kroz rad i stjecanja stručnog praktičnog iskustva studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu u sklopu preddiplomskih i diplomskih studija.
Među rezultatima ovog projekta jesu i dva priručnika za planiranje i provedbu nenastavničke stručne prakse. Oni su napisani za potrebe Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, no pri njihovu smo pisanju nastojale generički zahvatiti ovu temu i učiniti ih korisnima nastavnicima bilo kojeg visokog učilišta i mentorima u različitim područjima rada. Priručnik koji upravo držite u rukama namijenjen je visokoškolskim nastavnicima, a usporedo s njime napisale smo i drugi, namijenjen mentorima – stručnjacima u praksi. Budući da se u priručnicima bavimo istom temom – nenastavničkom stručnom praksom i učenjem kroz rad, neki dijelovi priručnika međusobno su slični i djelomično se preklapaju. Međutim, s obzirom na to da su namijenjeni različitim korisnicima, u svakom od priručnika detaljno su razrađeni sadržaji koji su relevantni upravo onim čitateljima kojima su namijenjeni. (iz Predgovora)

Chapters

  • Predgovor
  • 1. Iskustveno učenje i važnost učenja kroz rad
  • 2. Modaliteti učenja kroz rad tijekom studija
  • 3. Planiranje učenja kroz rad tijekom studija
  • 4. Uloga i način rada mentora
  • 5. Vrednovanje ishoda studentske prakse i učenja kroz rad
  • 6. Osiguranje kvalitete studentske prakse i učenja kroz rad
  • Literatura
  • PRILOG

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Željka Kamenov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju

Prof. dr. sc. Željka Kamenov diplomirala je, magistrirala i doktorirala u području socijalne psihologije. Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije iz područja socijalne psihologije, bliskih odnosa, komunikacijskih vještina i metodologije društvenih znanosti. Njezini su istraživački i znanstveni interesi usmjereni na područje socijalne kognicije, rodnu (ne)ravnopravnost, stigmatizaciju te područje bliskih odnosa. Aktivno je sudjelovala u mnogim znanstvenim i primijenjenim projektima i istraživanjima te objavila deset knjiga, nekoliko poglavlja u knjigama i više od 60 znanstvenih radova. Osmislila je i provodi brojne edukacije za srednjoškolske i visokoškolske nastavnike. Voditeljica je u projektu „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“. Autorica je više priručnika za sveučilišne nastavnike i dobitnica državne nagrade „Nagrada Ivan Filipović“ za doprinos visokom školstvu u RH.

Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić diplomirala je i magistrirala psihologiju te doktorirala s temom iz područja psihologije obrazovanja. Radi kao redovita profesorica na diplomskom i doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije vezane uz učenje i poučavanje, darovite učenike te učenje i poučavanje matematike. To su ujedno i područja njezinog znanstvenog interesa, a u posljednje je vrijeme uključena u projekt koji se bavi istraživanjem motivacijskih aspekata visokoškolske nastave. Autorica je i koautorica šest knjiga i više od 60 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je u brojnim edukacijama vezanim uz poučavanje učitelja te srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika. Jedna je od voditeljica, ali i članica tima autora projekta „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“. Autorica je više priručnika za sveučilišne nastavnike, dobitnica državne nagrade „Nagrada Ivan Filipović“ za doprinos visokom školstvu u RH te dobitnica brojnih stručnih nagrada.

Downloads

Published

ožujka 27, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-054-1

Publication date (01)

2023