Prikaz Tribine o otvorenom pristupu znanstvenim knjigama

2023-05-03

Na Filozofskom fakultetu je 13. lipnja 2022. održana Tribina o otvorenom pristupu znanstvenim knjigama. Prikaz tribine, autorice Mihele Melem Hajdarović, objavljen je u časopisu Studia lexicographica.

Tribina je bila pokušaj da se započne rasprava o mogućnostima ostvarenja pristupa otvorenoj znanstvenoj knjizi te da se pritom razmjene mišljenja i iskustava najvažnijih dionika ‒ predstavnika autora, nakladnika (znanstvenih ustanova, privatnih nakladničkih kuća) i dionika koji pružaju financijsku pomoć za njezino objavljivanje.
Tribinu o otvorenom pristupu znanstvenim knjigama organizirali su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Knjižnica i Katedra za knjigu i nakladništvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti) i Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju, ZNAK, a zamišljena je kao javni skup na kojem su pozvani panelisti prvo održali kratka uvodna izlaganja, a potom je uslijedila diskusija u kojoj su, osim panelista, sudjelovali i svi ostali dionici ovoga procesa – autori, nakladnici, urednici, knjižničari i čitatelji.
Panelisti su bili Anastazija Vlastelić s Filozofskoga fakulteta u Rijeci, članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost, Anita Šikić, direktorica Hrvatske sveučilišne naklade, Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pokretač FF Open Pressa, Mišo Nejašmić, direktor nakladničkoga poduzeća Jesenski i Turk, Nataša Jermen, pomoćnica ravnatelja za znanstveni rad i međuinstitucijsku suradnju u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža i članica udruge ENRESSH (Europska mreža za vrednovanje istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima), te Stjepan Matković, predsjednik Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.