Proizvodnja i percepcija govora

Authors

Vesna Mildner (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku
Marko Liker (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku

Synopsis

Zbornik radova okupio je 57 domaćih i inozemnih autora/ica, koji/e kroz 33 rada, iz različitih istraživačkih kutova, obrađuju recentne teme o proizvodnji i percepciji govora, te o njihovoj međuovisnosti u govornom procesu. Knjiga je posvećena profesoru Damiru Horgi povodom njegova sedamdesetog rođendana.

Uz svaki rad naveden je sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku.

Zbornik je objavljen u suizdavaštvu Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i FF-pressa.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Vesna Mildner, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku

Prof. dr. sc. Vesna Mildner rođena je u Zagrebu, a školovala se u Hrvatskoj i SAD-u. Prije dolaska na Filozofski fakultet, radila je u Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu. Na Odsjeku za fonetiku radila je od 1989. do umirovljenja 2020. godine, kada je izabrana u počasno zvanje professor emerita. Predstojnica Katedre za primijenjenu fonetiku bila je od 2003., a tijekom godina uz nastavni i znanstveni rad obavljala je različite funkcije na Odsjeku za fonetiku, Filozofskom fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu. Područja rada obuhvaćaju razvoj govora, bilingvizam, neurolingvistiku, percepciju govora, slušne poremećaje i fonetsku korekciju. Sudjelovala je u 12 znanstvenih projekata u Hrvatskoj i SAD te surađuje sa znanstvenicima širom svijeta. Bila je glavni je istraživač na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma (2002. – 2014.) i suradnica na brojnim domaćim i međunarodnim projektima (najrecentniji Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje (KROKO) HRZZ-a i Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu). Objavila je 2 knjige, uredila nekoliko knjiga te zbornika radova i sažetaka, objavila preko 100 znanstvenih i stručnih članaka, poglavlja i sažetaka u međunarodnim i hrvatskim časopisima, zbornicima i knjigama. Održala je tridesetak pozvanih predavanja u Hrvatskoj te Austriji, Brazilu, Francuskoj, Italiji, Kanadi, Kini, Mađarskoj, Njemačkoj i Sloveniji; gostovala kao istraživač/predavač na sveučilištima u Brazilu i Kanadi, sudjelovala s izlaganjima na 70-ak međunarodnih konferencija; organizirala 20-tak međunarodnih i domaćih skupova. U uredništvu je domaćih i jednog stranog časopisa te jednog on-line časopisa (2007. – 2015.), bila je glavna urednica časopisa Strani jezici (2000. – 2004.) i Govor (2010. – 2015.). Recenzira knjige i članke za domaće i strane izdavače. Mentorica je stotinjak diplomskih/magistarskih radova, 6 disertacija na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Ljubljani, te studentskih radova koji su dobili Rektorovu nagradu i Nagradu Filozofskog fakulteta. Članica je hrvatskih i međunarodnih udruga te predsjednica International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA). Članica je Izdavačkog savjeta FF Pressa. Dobitnica je Fulbrightove stipendije za studij u SAD-u (1984. – 1986.) i godišnje nagrade Filozofskog fakulteta (2004.). Trenutno radi na knjizi radnog naslova The Neurophysiological Basis of Speech and Language za izdavača Routledge, bavi se prevođenjem, a uz Filozofski fakultet, surađuje i s Poliklinikom SUVAG u Zagrebu.

Marko Liker, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku

Marko Liker je izvanredni profesor na Odsjeku za fonetiku. Diplomirao je 2001. godine engleski jezik i književnost te fonetiku, a doktorirao je 2009. godine obranivši disertaciju Elektro¬palatografska metoda u opisu izgovora glasnika. Na Odsjeku za fonetiku radi od 2001. godine te sudjeluje u izvođenju preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave. Kao vanjski suradnik predaje na studiju Logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Znanstveni interesi su mu u područjima artikulacijskih i koartikulacijskih procesa, biomehaničkih i jezično specifičnih karakteristika proizvodnje govora te primjeni instrumentalnih fizioloških istraživačkih tehnika na sučelju fonetike i fonologije, u sociofonetici i kliničkoj fonetici. Usavršavao se na Sveučilišnom koledžu Queen Margaret u Edinburghu 2005., a 2007. i 2008. radio je u okviru Marie Curie Short-Term Fellowship programa na Sveučilištu Queen Margaret i na Sveučilištu Edinburgh. Za svoj je rad primio nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Njemačkog istraživačkog vijeća kao potporu sudjelovanju na 16. međunarodnom kongresu fonetskih znanosti u Saarbruckenu, Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika te Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta za knjigu Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija izgovora (objavljenu u koautorstvu s profesorom emeritusom Damirom Horgom). Bio je glavni istraživač na projektu Proizvodnja i percepcija govora, a trenutno je glavni istraživač na projektu HRZZ-a Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje (KROKO). Od 2005. do 2015. bio je tajnik u časopisu za fonetiku Govor, a član je uredništva u časopisima Govor i Phonetician. Recenzira radove za međunarodne i domaće znanstvene časopise. Održao je javna i pozvana predavanja u zemlji i inozemstvu. Objavio je preko 30 znanstvenih radova, od toga 7 u CC publikacijama. Izlagao je na preko 30 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Zajedno s profesorom emeritusom Damirom Horgom objavio je knjigu Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija govora.

Downloads

Published

rujna 20, 2021

Categories

License

License

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2021

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-351-7

Date of first publication (11)

2010