Diskursi znanja: Istraživanja iz historijske epistemologije spoznaje, jezika i medija

Authors

Borislav Mikulić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Synopsis

Sabrani radovi nastali su u prvotnim verzijama u razdoblju 1993.–2013., u žanrovskom rasponu od studijâ, ogledâ, preglednih članaka i kritikâ, no svojim motivima, temama i literarnim referencama čine koherentnu, premda za daljnje dopune još otvorenu cjelinu. Bez obzira na žanrovsku različitost gotovo svi radovi donose prikaz dijela aktualnih istraživanja ili diskusije pojedinoga tematskog polja te pokušaj vlastitoga teorijskog doprinosa specifičnim pitanjima.
U svim ovdje okupljenim prilozima iskušava se jedinstvena teza o „ideološkom ratu” u humanistici kao pretpostavljenom glavnom uzročniku aktualne „krize humanistike”, bilo da se ona smatra „objektivno skrivljenom” ekonomsko-političkim uvjetima suvremenosti, bilo „samoskrivljenom” svojim vlastitim permanentnim diskursom krize. Na toj se pozadini vidi, nadam se, da je svaki pojedinačni prilog — usprkos tematskoj posebnosti i različitim kontekstima nastanka i reaktualizacije — ujedno i pokušaj „homeopatskog samoliječenja” jedne od humanističkih disciplina u krizi, poput filozofije, metodom „još metode”, tj. rigoroznije, detaljnije, skeptičnije.

Chapters

 • PREDGOVOR
 • 01 „Krize humanistike” – što ima bolje od toga?
 • PROGRAMI/DISKUSIJE
 • 02. Nevolje s tumačenjem: što je ostalo od interpretacionizma?
 • 03. Atopija metafore: programi u filozofskoj metaforologiji
 • 04. ‘Pećinska znanost’: o rekonstrukciji strukturalističke paradigme
 • VIDOVI SEMIOEPISTEMOLOGIJE
 • 05. Znalac i lažljivac: prilog semiotizaciji epistemologije
 • 06. Poruka je medij: esej iz semioepistemologije komunikacije
 • 07. Perverzija i metoda: o performansu interpretacije (Esej o Žižeku)
 • KULTURALNA EPISTEMOLOGIJA 'TRANZICIJE'/TRI KRITIKE
 • 08. Tijelo u komunizmu: kolektivizam i briga za ‘sebe’
 • 09. Etnografija socijalizma i postpolitičko svjedočenje
 • 10. Kazalište kao tranzicijska ustanova
 • Prethodne objave
 • Bibliografija: citirana i komentirana literatura
 • Kazalo imenâ i nazivâ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Borislav Mikulić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju

Redovni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje radi od 2001.
Područja istraživanja i predavanja: epistemologija, filozofska semiologija i historijska filozofija jezika, teorije diskursa i ideologije, filozofija psihoanalize, povijest zapadne filozofije te komparativna historija filozofskih ideja (evropska i indijska).
Objavljuje znanstvene radove u stručnim publikacijama i zbornicima radova te prijevode literature iz humanističkih znanosti s njemačkog, engleskog, francuskog i talijanskog. Od 1991. djelovao i kao publicist (Treći program Hrvatskog radija, Novi Danas, Nedjeljna Dalmacija, Arkzin, Slobodna Dalmacija, Forum.tm)

Diskursi znanja

Downloads

Published

prosinca 3, 2021

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-972-4

Date of first publication (11)

2017

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-595-5

Publication date (01)

2017