Kolegijalno opažanje visokoškolske nastave: priručnik za visokoškolske nastavnike

Authors

Vesna Vlahović-Štetić
Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
Željka Kamenov
Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0003-0392-149X

Synopsis

Ovaj priručnik namijenjen je visokoškolskim nastavnicima i institucijama  kao moguća pomoć u osiguranju kvalitete. Autorice su objasnile sličnosti i  razlike evaluacijskog, razvojnog i suradničkog modela kolegijalnog opažanja, a ovaj posljednji je detaljno opisan. Ukazano je na važnost priprema prije provedbe koje treba napraviti na razini institucije (odluke o svrsi, obliku provedbe, sudionicima, itd.)  i na razini sudionika (edukacija opažanih i opažača). Opisana je provedba  kolegijalnog opažanja nastave prema unaprijed dogovorenoj strukturi i pravilima. Autorice su pripremile obrasce i instrumente koji se koriste za pisanje pripreme za nastavu i opažanje nastave kao i upute kako nakon opažanja davati korisnu povratnu informaciju. U priručniku je prijedlog načina izvještavanja o provedenom procesu i rezultatima (izvještaji opažača i opažanih) kao i sugestije kako kroz evidentiranje i analizu tih izvještaja djelovati na podizanje kvalitete nastave, a time i na razinu kvalitete cijele visokoškolske institucije. Na kraju  priručnika nalaze se povratne informacije i iskustva sveučilišnih nastavnika koji su sudjelovali u kolegijalnom opažanju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Chapters

 • Uvod u kolegijalno opažanje nastavnog procesa
 • Kolegijalno vrednovanje i kolegijalno opažanje
 • Priprema kolegijalnog opažanja nastave
 • PROVEDBA KOLEGIJALNOG OPAŽANJA NASTAVE
 • Priprema nastavne jedinice
 • Dogovor prije opažanja
 • Opažanje nastave
 • Evaluacija i samoevaluacija održanoga nastavnog sata
 • Razgovor nakon opažanja – povratna informacija o opažanoj nastavi
 • IZVJEŠTAVANJE O PROVEDENOM KOLEGIJALNOM OPAŽANJU NASTAVE
 • Oblik i sadržaj izvještaja
 • Evidencija i analiza prikupljenih izvještaja
 • Završne napomene o unaprjeđenju kvalitete nastave
 • Izvori i literatura

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić diplomirala je i magistrirala psihologiju te doktorirala s temom iz područja psihologije obrazovanja. Radi kao redovita profesorica na diplomskom i doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije vezane uz učenje i poučavanje, darovite učenike te učenje i poučavanje matematike. To su ujedno i područja njezinog znanstvenog interesa, a u posljednje je vrijeme uključena u projekt koji se bavi istraživanjem motivacijskih aspekata visokoškolske nastave. Autorica je i koautorica šest knjiga i više od 60 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je u brojnim edukacijama vezanim uz poučavanje učitelja te srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika. Jedna je od voditeljica, ali i članica tima autora projekta „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“. Autorica je više priručnika za sveučilišne nastavnike, dobitnica državne nagrade „Nagrada Ivan Filipović“ za doprinos visokom školstvu u RH te dobitnica brojnih stručnih nagrada.

Željka Kamenov, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Željka Kamenov diplomirala je, magistrirala i doktorirala u području socijalne psihologije. Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije iz područja socijalne psihologije, bliskih odnosa, komunikacijskih vještina i metodologije društvenih znanosti. Njezini su istraživački i znanstveni interesi usmjereni na područje socijalne kognicije, rodnu (ne)ravnopravnost, stigmatizaciju te područje bliskih odnosa. Aktivno je sudjelovala u mnogim znanstvenim i primijenjenim projektima i istraživanjima te objavila deset knjiga, nekoliko poglavlja u knjigama i više od 60 znanstvenih radova. Osmislila je i provodi brojne edukacije za srednjoškolske i visokoškolske nastavnike. Voditeljica je u projektu „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“. Autorica je više priručnika za sveučilišne nastavnike i dobitnica državne nagrade „Nagrada Ivan Filipović“ za doprinos visokom školstvu u RH.

Downloads

Published

ožujka 23, 2022

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-175-980-9

Publication date (01)

2022