Bunjevci: ishodišta, sudbine, identiteti

Authors

Milana Černelić
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Synopsis

Ovom knjigom autorica poduzima nove korake sa svrhom povezivanja ranijih i novijih spoznaja o etnokulturnoj baštini Bunjevaca. Put do tih spoznaja omogućili su projekti Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (2003. – 2006.) i projekt Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca (2008. – 2013.), kojih je bila voditeljica. Na taj način nastoji zaokružiti dugi niz godina posvećenih istraživanju bunjevačke tradicijske i suvremene kulture, njegovome etnokulturnom oblikovanju i njihovim identitetima te na temelju tih saznanja iznijeti utemeljene pretpostavke i ponuditi interpretacije o njihovu ishodištu, sudbinama i mnogostrukim identitetima, u prvom redu na temelju etnoloških pokazatelja. 

Chapters

 • Razmišljanja uz „rađanje“ ove knjige
 • 1. Uvodna razmatranja
 • 1.1. Tko su Bunjevci?
 • 1.2. Teorijski okvir, polazišta i pristupi istraživanju
 • 1.3. Prostorni okvir komparativnog istraživanja tema iz svadbenih običaja Bunjevaca
 • 1.4. Pregled i kritika korištene literature i izvora
 • 1.5. Korištena terminologija
 • 2. Odabrane teme iz svadbenih običaja
 • 2.1. Svatovska čast kuma
 • 2.2. Specifični oblici darivanje nevjeste
 • 2.3. Specifični elementi svadbenih običaja i obreda
 • 2.4. Okvirni osvrt na pojave izvan užeg izbora odabranih tema
 • 2.5. Završni osvrt na prikaz odabranih tema iz svadbenih običaja
 • 3. Zaključna razmatranja
 • 3.1. Procesi oblikovanja prostornog mozaika specifičnih elemenata razmatranih pojava iz bunjevačkih svadbenih običaja
 • 3.2. Prostorni raspored kombinacija razmatranih specifičnih elemenata bunjevačkih svadbenih običaja
 • 3.3. Zaključno o mogućim bunjevačkim ishodištima
 • 3.4. Suodnos identiteta i etnokulturnih/etnogenetskih procesa oblikovanja Bunjevaca u povijesnoj perspektivi
 • Literatura i izvori
 • Sažetak
  Bunjevci: ishodišta, sudbine, identiteti
 • Summary
  Bunjevci: Origins, Destinies, Identities
 • Prilozi

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Milana Černelić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Dobitnica je nagrade Milovan Gavazzi za životno djelo Hrvatskog etnološkog društva za 2016. godinu za iznimna postignuća na području znanstvenoga i nastavnoga rada, te doprinos ugledu etnološke i kulturnoantropološke struke. Uz to, dobitnica je  godišnje nagrade Milovan Gavazzi HED-a 2008. godine za knjigu Bunjevačke studije, a 2010. za suuredništvo 2. i 3. sv. znanstvene monografije Živjeti na Krivom Putu. Godine 2012. dobila je Povelju grada Senja za etnološka istraživanja senjskog zaleđa. Za suuredništvo zbornika Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu dobila je dvije nagrade Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata: Emerik Pavić (za najbolju knjigu u 2014. godini) i Tomo Vereš (trijenalnu nagradu za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike  od 2013. – 2015.).

Downloads

Published

prosinca 6, 2018

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-744-7

Publication date (01)

2018

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-376-0

Date of first publication (11)

2016

Physical Dimensions