Rumour and humour: narrative theology in the early fiction of Svetislav Basara

Authors

Dubravka Bogutovac
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Synopsis

Analiza korpusa proze Svetislava Basare iz 80-ih godina 20. st. pokazala je da Basarina zbirka eseja Na ivici iz 1987. godine ima u njemu poseban status: u njoj su sintetizirani estetički i idejni stavovi koje će ovaj autor koristiti i kasnije u svojoj prozi. Prije ove knjige eseja Basara je objavio zbirke priča Priče u nestajanju (1982) i Peking by night (1985) te romane Kinesko pismo (1985) i Napuklo ogledalo (1986), dok nakon ove knjige nastaje roman Fama o biciklistima (1988) i knjiga priča Fenomeni (1989). Može se reći da je zbirka eseja Na ivici knjiga u kojoj Basara promišlja strategije vlastitog pripovijedanja i osmišljava daljnji tok vlastitoga pripovjedačkoga govora.
Knjiga eseja Na ivici mapira problematiku koja je čitljiva u čitavom korpusu i tumačim je kao temeljna obilježja Basarine poetike:
- pripovijedanje u prvom licu
- odbacivanje velikih priča i istraživanja mogućnosti odbacivanja priče uopće
- fokus pripovjedača na probleme vezane uz ja – nevažnost okolnosti u kojima se ja nalazi; središnje pitanje: što je ja?
- stupanje u polje religioznog
- ja kao nepodnošljivo prisutno ništa
- pripovijedanje u trećem licu prokazano kao laž / distanca od pisanja / malograđanski imperativ nemiješanja
- fiktivno ja: mjesto u tekstu koje je mogući generator priče i značenja (praznina kao oblik potrage; nit)
- rane proze kao arheologija ega
- prepuštanje skrbi o ja religioznoj introspekciji
- istinitost fikcije – u autoreferencijalnosti i metatekstualnosti (fikcija je istinita samo kad nije mimeza)
- deklariranje fikcije kao fikcije: mimeza nestvarnosti pojavnog (npr. Fama o biciklistima)
- pripovijedanje na granici eseja – eseji kao narativna proza
- knjige eseja: rekapitulacija jednog razdoblja i utiranje puteva novim interesima

Chapters

  • Acknowledgements
  • Gospel According to the Subject (1982-1985)
  • The Strategy of Reading – Reading strategies
  • Narrative Theology (1986-1987)
  • Rumours of the Non-existence of the World (1988-1989)
  • PostScript
  • The Diagnostic Trilogy of Svetislav Basara
  • Conclusion
  • References

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dubravka Bogutovac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Rođena je 1981.godine u Sisku. Završila je studij kroatistike i slavistike (bugaristiku i srbistiku) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2016. doktorirala je na temi Rana proza Svetislava Basare od autoreferencijalnosti teksta do simulacije zbilje u sklopu Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na istom fakultetu (mentori: prof. dr. sc. Dušan Marinković i prof. dr. sc. Sava Damjanov). Od 2009. godine zaposlena je na odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta, a 2021. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docentice. U sklopu studija južnoslavenskih jezika i književnosti izvodi nastavu iz srbističkih kolegija. Surađivala je na znanstvenom projektu Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko- srpskog kulturnog dijaloga) pod vodstvom prof. dr. sc. Dušana Marinkovića (HRZZ). Sudjelovala je na petnaestak domaćih i međunarodnih skupova te je objavila sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova. Jedna je od urednica znanstvenog zbornika Što sanjamo: knjiga radova povodom 70. rođendana profesora Marinkovića (2019). Područja njezina najužeg znanstvenog interesa su srpska književnost i čitanje književnog teksta.

Downloads

Published

travnja 26, 2023

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-379-079-4

Publication date (01)

2023

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-861-1

Date of first publication (11)

2022