Etnologija i identitet: etnološke studije etniciteta, discipline i folklora

Authors

Goran Pavel Šantek
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Katedra za opću etnologiju
https://orcid.org/0000-0003-1232-5454
Ana Antolković
Marina Kerimova
Orest Vilchniskiy

Synopsis

Studije su fokusirane na različite pojave s intencijom da se spomenuta pitanja razmotre u što širem tematskom obzoru. Mora se istaknuti i da su polazište za ove studije već objavljeni radovi, koji su izabrani i zbog druge, ne samo tematske svrhe. Radi se u najvećoj mjeri o radovima nastalima u međunarodnim istraživanjima, predstavljenima na međunarodnim konferencijama te objavljenima u zbornicima radova u Rusiji, Ukrajini, Srbiji i Bugarskoj, dijelom i na u njima standardnim jezicima. Kako su svi navedeni radovi gotovo nepristupačni domaćoj znanosti i javnosti njihovom izmjenom i doradom te objavom u ovoj knjizi želi ih se učiniti dostupnima svima zainteresiranima. Objavljenim studijama dodana je i ona neobjavljena o godišnjim običajima Hrvata u Boki Kotorskoj, koja je uvrštena u knjigu ne samo jer je tematski vezana uz njezin sadržaj već i jer želi javnosti predstaviti rezultate izvornog istraživanja kulturnih praksi na koje je ova hrvatska zajednica u susjednoj državi iznimno ponosna i koje su u osnovi utemeljenja njezina identiteta.

Rad na kojemu je zasnovana prva studija jest „Culture and Identity of Bulgarians in Zagreb, Croatia from 19th to 21st century‟, a objavljen je u Godišnik na Sofijskia universitet Sv. Kliment Ohridski. Izdavač je Naučen centr za slavano-vizantijski proučvania Ivan Dujčev, br. 100 iz 2019. godine. Osnova je druge studije rad „Etnologiya v Zagrebskom universitete (2005-2017 gg.)‟, objavljen u Sovremennaya evropeyskaya sociokul'turnaya antropologiya i etnologiya. Istoriograficheskie ocherki, zborniku koji je uredila Martinova, M.J. Knjigu je objavio Institut etnologii i antropologii im. Mikluho-Maklaya Rossiyskoy akademii nauk iz Moskve u 2018. godini. U osnovi je treće studije rad „Igra i transcendencija‟, objavljen u zborniku Antropologija sporta, igara i detinjstva: zbornik radova u čast dr Aleksandra Krela (1968–2021). Izdavač knjige je Filozofski fakultet u Beogradu, a otisnuta je 2022. godine. Četvrta studija utemeljena je na radu „Voda u tradiciyniy kulturi horvativ ta galichan‟, objavljenom u zborniku Ukrayina i Horvatiya: Istorichni paraleli. Suizdavači su knjige Etnološko društvo Bojky iz Drogobycha, Ukrajina te Katedra za ukrajinski jezik i književnost i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik je izdan 2019. godine. Kako je već rečeno peta studija još nije objavljena i zasnovana je na izvornoj građi i istraživanju autora u Boki Kotorskoj tijekom 2009. godine.

Chapters

 • Uvod
 • KULTURA I IDENTITET BUGARA U ZAGREBU
  Goran Pavel Šantek, Ana Antolković
 • ETNOLOGIJA U HRVATSKOJ I NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
  Goran Pavel Šantek, Marina Kerimova
 • IGRA I TRANSCENDENCIJA
  Goran Pavel Šantek
 • VODA U TRADICIJSKIM KULTURAMA HRVATSKE I UKRAJINSKE GALICIJE
  Goran Pavel Šantek, Orest Vilchniskiy
 • GODIŠNJI OBIČAJI HRVATA U NASELJIMA TIVTA
  Goran Pavel Šantek
 • LITERATURA I KAZIVAČI

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Goran Pavel Šantek, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Katedra za opću etnologiju

Rođen je 24.4.1970. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Etnologiju i filozofiju diplomirao je na Filozofskomu fakultetu u Zagrebu 1995. godine. Na istomu je fakultetu 2000. g. magistrirao s radom Cresko ribarstvo - prilog ekonomskoj antropologiji, a godine 2004. doktorirao obranivši disertaciju Neokatekumenski put - kulturnoantropološka studija religijske zajednice, čime je stekao naslov doktora znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija.
Od 1996. do 2006. godine zaposlen je kao znanstveni novak u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Od 2006. do 2009. godine je docent na Sveučilištu u Zadru. Od 2011. izvanredni je profesor, a od 2009. do 2011. bio je docent na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2009. do 2011. bio je i pročelnik istoga odsjeka te član Fakultetskoga vijeća.
Znanstveni je suradnik na projektima Instituta za etnologiju i folkloristiku od 1996. Od 2007. godine voditelj je znanstvenoga projekta Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta, a od 2009. do 2010. suvoditelj (s kolegom dr. sc. Andrejom Pleterskim iz Slovenije) međunarodnoga znanstvenog projekta Mitski krajobraz kao izvor znanja o organizaciji prostora.
Rezultate vlastitog znanstvenog i istraživačkog rada predstavio je na desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Od njegovog međunarodnog angažmana vrijedi istaknuti i stipendirani istraživački boravak na Sveučilištu u Oxfordu (Linacre College) 2005. te studijski na Sveučilištu Harvard 2003. godine.
Vlastita istraživanja i spoznaje struke predstavlja u javnim predavanjima i nastupima u sredstvima javnog priopćavanja (primjerice na Hrvatskoj televiziji, Hrvatskom radiju i u Zadarskom listu). Član je uredništva i tajnik Etnološke tribine, časopisa Hrvatskoga etnološkog društva (1998. i 1999. godine), a od 2006. je član Međunarodne redakcije časopisa Antropologija, koji izdaje Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Recenzira znanstvene knjige te radove za domaće i međunarodne znanstvene i stručne časopise (Studia ethnologica Croatica, Etnološka tribina, Etnološka istraživanja, Narodna umjetnost, Traditiones, Acta Iadertina i Senjski zbornik). Član je SIEF-a (Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore), Matice Hrvatske i Hrvatskoga etnološkog društva.

Downloads

Published

lipnja 13, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-086-2

Publication date (01)

2023